Back to programmes
Arbetssökande

Digital Ocean

Next programme starts
1 Nov 2023
Module Location
Vaasa
Language
Swedish, Finnish
Registration deadline
28 Nov 2023

Programöversikt

I takt med de digitala kanalernas ökade betydelse, växer också behovet hos alla som arbetar med marknadsföring och försäljning att behärska verktyg, begrepp och metoder för att effektivt nå ut till målgruppen i de digitala kanalerna.

Programmet Digital Ocean förbereder dig för ett arbete inom digital marknadsföring, med fokus på kommunikation inom digitala och sociala kanaler. Under programmet lär du dig bland annat om; optimering och analys av digitala kampanjer, skapande av innehåll och kommunikation, strategi och målgruppsanalys. Vidare lär du dig även alla de viktiga analys- och kampanjverktyg som används ute på marknaden idag. I programmet ingår även en sex veckor lång praktikperiod där tanken är att du ska lära dig tillämpa dina nya kunskaper även i praktiken.

Under programmets gång får du även professionell vägledning i form av information, övningar och verktyg som stöder dig i din jobbsökning.

Programmet arrangeras av Hanken & SSE Executive Education i samarbete med Österbottens arbets- och näringsbyrå.

Programinnehåll & struktur

Programmet pågår under fem månader och består av ca 5 veckor närstudier, 9 veckor distansstudier och 6 veckor arbetspraktik i ett företag eller i en organisation. Närstudierna består av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Distansstudierna består av både individuella uppgifter och gruppuppgifter som förutsätter muntliga alternativt skriftliga presentationer. I distansstudierna ingår även två MOOC (Massive Open Online Course) kurser.

Parallellt med utbildningen jobbar du även med ditt utvecklingsarbete under rubriken ”Jag som nyckelperson inom den digitala marknadsföringen". Utvecklingsarbetet presenteras såväl muntligt som skriftligt i slutet av programmet.

Du ansvarar själv för att du har en praktikplats när praktiktiden inleds. Vid behov hjälper Hanken & SSE till.

 
Innehåll:

Företagsstrategi och marknadspositionering
Strategisk marknadsföring
Varumärken/branding
Prissättning

Digital marknadsföring
Marknadsföring i Sociala medier
Företagets story
Digital attraktionskraft - inbound marketing
SEO, Google analytics & google adwords
Wordpress

IT 
Excel, Power Point 
Power BI

Jobbsökning 2.0 & företagsamhet
Anställningsprocessen och workplace branding
CV & jobbansökan
Dolda arbetsplatser och LinkedIn
Intervjuer och sparring
Starta eget

Arbetspraktik - 6 veckor

Personligt utvecklingsarbete
I form av en personlig kompetensanalys och utvecklingsplan under rubriken "Jag som nyckelperson inom den digitala marknadsföringen"

Vem programmet är för

Programmet riktar sig till dig som har högskoleutbildning, är arbetslös eller hotad av arbetslöshet. Du är intresserad av området digital marknadsföring och vill gärna lära dig mera om ämnet. Utbildningsspråken är svenska och/eller finska. MOOC kurserna (Massive Open Online Course) går på engelska. Du får alltid använda ditt eget modersmål, finska eller svenska, under programmet. Till utbildningen antas 15 deltagare.

Målsättning

Programmet strävar efter att ge dig sådana insikter, färdigheter och verktyg som behövs för att du efter avslutat program skall kunna fungera som en nyckelperson i uppgifter som berör företags och organisationers digitala marknadsföring.

Under programmets gång får du också professionellt stöd och handledning i frågor gällande din jobbsökning.

Information & ansökan

Utbildningsrådgivningen, telefon: 0295 020 712 (mån-fre kl. 9 – 16.15) eller utbildningsradgivning@te-byran.fi alt. Hanken & SSE, Yvonne Högholm, telefon: 040 35210 720 (mån-ons kl.10-15) eller yvonne.hogholm@hankensse.fi.  

Man kan söka till utbildningen via den ansökningsblankett som hittas på arbets- och näringsbyråns hemsida www.te-tjanster.fi (bankkoder behövs för identifiering av den sökande). Fyll i ansökan omsorgsfullt.

Erbjud en praktikplats

Var med och stöd våra deltagare i programmet Digital Ocean med en praktikplats på ditt företag! Vi söker företag som vill stöda deltagarna under en 6 veckors arbetspraktik från och mer 8 februari 2024. Vill du vara med och erbjuda en praktikplats med fokus inom marknadsföring eller försäljning? 

Anmäl intresse för att erbjuda en praktikplats åt Yvonne Högholm via epost yvonne.hogholm@hankensse.fi.

Contact us for
more information

Image for Yvonne Högholm
Yvonne Högholm
Senior Project Manager
+358 40 352 1720 yvonne.hogholm(a)hankensse.fi
Share page