Back to programmes
Arbetssökande

Digital Ocean

Module Location
Vaasa
Language
Swedish, Finnish
Registration deadline
27 Oct 2022

Programöversikt

Ett program som hjälper dig att bli en nyckelperson inom den moderna företagsadministrationen med fokus på marknadsföring och försäljning. Hanken & SSE Executive Education arrangerar i samarbete med Österbottens arbets- och näringsbyrå utbildningsprogrammet Digital Ocean.

Det finns ett stort behov i främst sme-företag och mindre organisationer för mångsidiga företagsadministrativa nyckelpersoner som har koll på allt från some-kommunikation till projektledning. Vi strävar till att med denna utbildning ge högskoleutbildade en praktisk kompetensboost som ger dem insikter i företagens och organisationers viktiga administrativa processer och moderna digitala verktyg. Digitalisering och användningen av digitala verktyg i företagets affärsprocesser och kommunikation går som en röd tråd genom programmet och kopplas till de olika modulernas teman samt praktikperioden.

Programinnehåll & struktur

Programmet pågår under 5 månader mellan 8 november 2022 - 30 mars 2023, varav cirka 6 veckor är närstudier, 8 veckor distansstudier och 6 veckor arbetspraktik. Praktikperioden är 14 februari - 27 mars 2023. Närstudierna består av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Under distansstudierna gör du uppgifter individuellt eller i grupp som förutsätter muntliga alternativt skriftliga presentationer samt att utföra två MOOC kurser. Parallellt med utbildningen jobbar du även med ditt slutarbete med rubriken "Jag som nyckelperson inom den moderna och digitala företagsadministratione". Slutarbetet presenteras såväl muntligt som skriftligt i slutet av utbildningen. Arbetspraktikplatsen bör studeranden själv ordna men vid behov hjälper Hanken & SSE till.

Närstudierna sker mellan kl.9 - 15.00 i Hankens utrymmen på Biblioteksgatan 16, delvis online via Zoom. Det är 2-3 närstudiedagar per vecka och de resterande dagarna är distansstudier.

Innehåll:

Företagsstrategi och marknadspositionering
Strategisk marknadsföring
Varumärken/branding
Prissättning

Digital marknadsföring
Marknadsföring I Sociala medier
Företagets story
Digital attraktionskraft - inbound marketing
SEO, Google analytics & google adwords
Wordpress

Säljstyrning och kommunikativt ledarskap
Social Selling
Personlig försäljning
Förhandling och argumentationsteknik
Människor, kommunikation och förändringsledning

IT och datasäkerhet inom digitala affärslandskap
Excel, Power Point och Power BI
Digital riskhantering inom företag

Ekonomisk analys, -styrning och uppföljning
Företagsekonomiska grundbegrepp
Bokslutsanalys, budgetering och kalkylering

Traditionell och Agil projektledning
Teknik och metoder
Vad är agil projektledning
Riskhantering i olika projektsituationer

Jobbsökning 2.0 & företagsamhet
Anställningsprocessen och workplace branding
Nästa steg i karriären
CV & jobbansökan
LinkedIn i jobbsökning
Dolda arbetsplatser
Starta eget
Affärsmodellering I det digitala affärslandskapet

Arbetspraktik 6 veckor

Personligt utvecklingsarbete
Personlig kompetensanalys och utvecklingsplan med koppling till arbetspraktikupplevelsenRubriken - Jag som nyckelperson inom den moderna och digitala företagsadministrationen.

Vem programmet är för

Programmet riktar sig till dig som har högskoleutbildning, är arbetslös eller hotad av arbetslöshet. Du är intresserad av marknadsföring och försäljning och ivrig på att lära dig mera om detta. Utbildningsspråken är svenska och finska men enskilda föreläsningar kan gå på engelska.  Du får alltid använda ditt eget modersmål (finska eller svenska) under utbildningen om du så önskar. Till utbildningen antas 15 deltagare.

Målsättning

Utbildningen strävar efter att ge deltagarna verktyg och färdigheter som behövs för att efter avslutad utbildning kunna fungera som en administrativ nyckelperson i sme-företag och organisationer med fokus på marknadsföring och försäljning. Deltagarna ska också känna till de viktigaste företagsadministrativa affärsprocesserna med tyngdpunkt på företagets digitala marknadsföring.

Information & ansökan

Utbildningsrådgivningen, telefon: 0295 020 712 (mån-fre kl. 9 – 16.15) eller utbildningsradgivning@te-byran.fi alt. Hanken & SSE, Åsa Hämäläinen (mån-fre kl.10-15).

Man kan söka till utbildningen via den ansökningsblankett som hittas på arbets- och näringsbyråns hemsida www.te-tjanster.fi (bankkoder behövs för identifiering av den sökande). Fyll i ansökan omsorgsfullt.

Sista ansökningsdag till utbildningen är 27.10.2022. Intervjuer hålls vid Österbottens arbets- och näringsbyrå, kontoret i Vasa 13.10 och 1.11.2022. Till intervjuerna skickas skild inbjudan per post eller via sms.

Contact us for
more information

Image for Åsa Hämäläinen
Åsa Hämäläinen
Senior Project Manager
+358 40 352 1748 asa.hamalainen(a)hankensse.fi
Share page