Redovisning

Bokslut & bokslutsarbete

Next programme starts
November 2020
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Programme type
Personal development

Programöversikt

Hanken & SSE Executive Education har utvecklat ett koncentererat och praktiskt programpaket som tar fasta på de frågeställningar du som bokförare möter i ditt bokslutsarbete. Detta kompetenshöjande program har utformats tillsammans med representanter från bokföringsbranschen för att motsvara de bokslutsspecifika arbetsuppgifter som utförs på en bokföringsbyrå eller av en bokförare på ett företag.

Bokförarens arbete är mångsidigt och innehåller ofta komplicerade frågeställningar. Att kunna prestera lösningar på ett snabbt och korrekt sätt är av stor betydelse för kunderna. Med tiden blir bokförarens kunskapsområden allt mer fördjupade och som bokförare är det viktigt att du besitter de kunskaper som behövs för du skall kunna utföra ditt arbete på ett sakkunnigt och professionellt sätt.

Programinnehåll & struktur

17 Nov 2020
Bokslutsarbete och planering
Bokslutsbokningar
18 Nov 2020
Bokslutsanalys
Problembokslut och olika lösningar
Finansierings- / kassaströmsanalys och nyckeltal
Bokslutspaketet
19 Nov 2020
Bokslutsanalys, forts.
Noter, protokoll och dokument
Bokslutsrevision

Vem programmet är för

Du som har några års arbetserfarenhet av bokföring och önskar fördjupa eller uppdatera dina kunskaper inom bokslutsrelaterade frågor och arbetssätt. Programmet vänder sig både till anställda på bokföringsbyråer och till anställda på företag med egen bokföring och ekonomifunktion.

Målsättning

Målsättningen med programmet är att ge dig konkreta och verklighetsförankrade verktyg och arbetssätt samt stärka ditt kunnande inom bokslutsrelaterade arbetsprocesser. Målsättningen är också att skapa förutsättningar för ett professionellt och effektivt handhavande av bokslutsrelaterade frågor inom den egna organisationen med kunden i fokus.

Utbildare

Som utbildare fungerar mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet. Fråga gärna efter info om du är intresserad.

Inlärningsmetoder

Våra föreläsningar utgår från ett aktivt lärande och temadiskussioner där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig.

Undervisningen innehåller både teoretiska grunder inom företagsledning och -ekonomi samt praktiska metoder kring företagets operativa processer. Vi varierar undervisningen med både individuella övningar och gruppövningar med relevans för företagets bokslutsarbete.

Under programmets gång har deltagarna tillgång till våra digitala inlärningsmiljöer.

Pris

990 euro / person (+ moms 24 %). I priset ingår föreläsningar, föreläsningsmaterial, digital inlärningsplattform, lunch, kaffe och diplom.

Plats

Programmet hålls i Svenska handelshögskolans utrymmen i Vasa.

Till Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet.

Hanken & SSE hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa under programmets gång.

Contact us for
more information

Image for André Österholm
André Österholm
Director Hanken & SSE Vaasa
+358 50 362 6746 andre.osterholm@hankensse.fi
Share page