Redovisning

Bokslut och beskattning

Next programme starts
26 Oct 2021
Module Location
Online
Language
Swedish
Programme type
Personal development
Registration deadline
12 Oct 2021

Programöversikt

Bokförarens arbete är mångsidigt och innehåller ofta komplicerade frågeställningar. Att bokföraren snabbt och korrekt kan presentera lösningsförslag är av stor betydelse för kunderna. Med tiden blir bokförarens kompetensområden allt mer omfattande och som bokförare är det viktigt att du besitter de kunskaper som behövs för du skall kunna utföra ditt arbete på ett sakkunnigt och professionellt sätt. Att till exempel förstå beskattningens inverkan på företagets verksamhet och bokföring samt bokslutsarbetets processer är områden som kräver en hög kompetens.

Hanken & SSE Executive Education har utvecklat ett koncentererat och praktiskt programpaket som tar fasta på de frågeställningar du som bokförare möter i bokförings- och bokslutsarbetet. Detta kompetenshöjande program har utformats tillsammans med representanter från bokföringsbranschen för att motsvara de kompetenskrav som ställs på dig som jobbar med bokföring, bokslut och beskattningsfrågor.

Programmet arrangeras ONLINE via Zoom kl. 9.00 - 12.00.

Programinnehåll & struktur

Modul 1

26 Oct 2021
Bokslutsarbete och planering
27 Oct 2021
Bokslutsbokningar

Modul 2

17 Nov 2021
Bokslutsanalys
Problembokslut och olika lösningar
18 Nov 2021
Finansierings- / kassaströmsanalys och nyckeltal
Bokslutspaketet

Modul 3

8 Dec 2021
Noter, protokoll och dokument
Bokslutsrevision
9 Dec 2021
Bokslutsanalys, forts.

Modul 4

15 Dec 2021
Resultat- och balansräkningen i beskattningen
16 Dec 2021
Resultat- och balansräkningen i beskattningen, forts.

Vem programmet är för

Du som har några års arbetserfarenhet av bokföring och önskar fördjupa eller uppdatera dina kunskaper inom bokslutsrelaterade frågor och arbetssätt samt frågor gällande beskattning. Programmet vänder sig i första hand till anställda på bokföringsbyråer. Även anställda på företag med egen bokföring och ekonomifunktion är välkomna att delta.

Målsättning

Målsättningen med programmet är att ge dig konkreta och verklighetsförankrade verktyg och arbetssätt samt stärka ditt kunnande inom bokslutsrelaterade arbetsprocesser samt frågor som berör företagets beskattning. Målsättningen är också att skapa förutsättningar för ett professionellt och effektivt handhavande av dessa frågor inom den egna organisationen med kunden i fokus.

Utbildare

Som utbildare fungerar mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet.

Inlärningsmetoder

Våra föreläsningar utgår från ett aktivt lärande och temadiskussioner där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig.

Undervisningen innehåller både teoretiska grunder inom företagsledning och -ekonomi samt praktiska metoder kring företagets operativa processer. Undervisningen varieras med både individuella övningar och gruppövningar .

Pris

För hela programmet: 1390 euro (+ moms 24 %) per person. 

För enskild modul: 390 euro (+ moms 24%) per person.  

I priset ingår live föreläsningar, föreläsningsmaterial, och ett digitalt diplom.

Plats

Programmet arrangeras ONLINE via Zoom.

Contact us for
more information

Image for Yvonne Högholm
Yvonne Högholm
Senior Project Manager
+358 40 3521 720 email hidden; JavaScript is required
Share page