Redovisning

Bokslut och beskattning

New
Next programme starts
May 2021
Module Location
Online
Language
Swedish
Programme type
Personal development
Registration deadline
23 Apr 2021

Programöversikt

Hanken & SSE Executive Education har utvecklat ett koncentererat och praktiskt programpaket som tar fasta på de frågeställningar du som bokförare möter i bokföringen och bokslutsarbetet. Dettta kompetenshöjande program har utformats tillsammans med representanter från bokföringsbranschen för att motsvara de kompetenskrav som krävs i bokföring, beskttning och bokslutsarbete.

Bokförarens arbete är mångsidigt och innehåller ofta komplicerade frågeställningar. Att kunna prestera lösningar på ett snabbt och korrekt sätt är av stor betydelse för kunderna. Med tiden blir bokförarens kunskapsområden allt mer fördjupade och som bokförare är det viktigt att du besitter de kunskaper som behövs för du skall kunna utföra ditt arbete på ett sakkunnigt och professionellt sätt. Att förstå beskattningens inverkan på företagets verksamhet och bokföringsval samt bokslutsarbetets processer är här områden som kräver en högre kompetens.

COVID-19

Pga Covid 19-pandemin arrangeras detta program ONLINE.

Om det regionala smittoläget förbättras kan vi arrangera en del av dagarna på plats, men ändå som en hybridversion (arrangemang för både ONLINE och på plats undervisning). 

Programinnehåll & struktur

Modulerna 4 - 12 maj, kl. 9 - 12 och 25 - 26 maj kl. 9 - 16

4 May 2021
Bokslutsarbete och planering
5 May 2021
Bokslutsbokningar
11 May 2021
Bokslutsanalys
Problembokslut och olika lösningar
12 May 2021
Finansierings- / kassaströmsanalys och nyckeltal
Bokslutspaketet
25 May 2021
Bokslutsanalys, forts.
Noter, protokoll och dokument
Bokslutsrevision
26 May 2021
Resultat- och balansräkningen i beskattningen

Vem programmet är för

Du som har några års arbetserfarenhet av bokföring och önskar fördjupa eller uppdatera dina kunskaper inom bokslutsrelaterade frågor och arbetssätt samt frågor gällande beskattning. Programmet vänder sig i första hand till anställda på bokföringsbyråer. Även anställda på företag med egen bokföring och ekonomifunktion kan delta.

Målsättning

Målsättningen med programmet är att ge dig konkreta och verklighetsförankrade verktyg och arbetssätt samt stärka ditt kunnande inom bokslutsrelaterade arbetsprocesser samt frågor som berör företagets beskattning. Målsättningen är också att skapa förutsättningar för ett professionellt och effektivt handhavande av dessa frågor inom den egna organisationen med kunden i fokus.

Utbildare

Som utbildare fungerar mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet. Fråga gärna efter info om du är intresserad.

Inlärningsmetoder

Våra föreläsningar utgår från ett aktivt lärande och temadiskussioner där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig.

Undervisningen innehåller både teoretiska grunder inom företagsledning och -ekonomi samt praktiska metoder kring företagets operativa processer. Vi varierar undervisningen med både individuella övningar och gruppövningar med relevans för företagets bokslutsarbete.

Under programmets gång har deltagarna tillgång till våra digitala inlärningsmiljöer.

Pris

1390 euro / person (+ moms 24 %). I priset ingår föreläsningar, föreläsningsmaterial, licens för digital inlärningsplattform och ett digital diplom.

Plats

Programmet hålls ONLINE och eventuella dagar i klassrum hålls i Svenska handelshögskolans utrymmen i Vasa.

Contact us for
more information

Image for Yvonne Högholm
Yvonne Högholm
Senior Project Manager
+358 40 3521 720 yvonne.hogholm@hankensse.fi
Image for André Österholm
André Österholm
Associate Business Director
+358 50 362 6746 andre.osterholm@hankensse.fi
Share page