Finansiell ekonomi

Prepkursen APV2

Next programme starts
1 Sep 2019
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Programme type
Personal development

Programöversikt

Prepkursen APV2 - Investeringsrådgivarens och kapitalförvaltarens stöd inför placeringsspecialistexamen.

Placeringsspecialistexamen APV2 är en högt värderad examen och för branschfolk ett sätt att påvisa det kunnande som krävs i uppgifter relaterade till investerings- och värdepapperstjänster. Examen i placeringsärenden APV1 är en examen som auktoriserats av Finans Finland rf. Regleringen av sektorn för investeringstjänster ställer fr.o.m. 3.1.2018 krav på bedömningen av kompetensen hos den personal som ger investeringsrådgivning och ger information om eller säljer finansiella instrument eller investeringstjänster.

APV-examina motsvarar till sina kunskapskrav Swedsec Licens-examen i Sverige. Vardera examen är ömsesidigt godkända både i Finland och i Sverige.

Tentinformation

Tentamen för Placeringsspecialistexamen (APV2) digitaliserades från och med 2018. Digitalisering innebär mera flexibilitet både gällande tentamens tidpunkt och ort, man reserverar en personlig tid som inte mera är bunden till ett specifikt grupptentdatum.

För att godkännas i tentamen krävs att 60 % av svaren är korrekta. Dessutom måste minst 50 % av svaren i alla ämneskategorierna vara korrekta, förutom inom företagsekonomi där kraven är 20 % rätta svar. I tenten har man tre timmar tid att svara på 100 flervalsfrågor. Man måste svara på alla frågor.

Orter där tentamen kan avläggas digitalt är: Helsingfors, Raisio, Villmanstrand, Tammerfors, Vasa, Iisalmi, Varkaus, Rovaniemi och Uleåborg.

Programinnehåll & struktur

1 Sep 2019
Nationalekonomi och finansmarknaden (KH)
Nationalekonomins kretslopp
Ekonomisk politik som styrinstrument
Makroekonomi och prissättning av finansiella instrument
Kapitalmarknadens delmarknader
Genomgång av gamla tentfrågor

Lagstiftning om etik gällande tillhandahållande av investeringstjänster samt privaträttens grunder (ML)
Lagstiftning om etik gällande tillhandahållande av investeringstjänster
Genomgång av gamla tentfrågor
2 Sep 2019
Lagstiftning om etik gällande tillhandahållande av investeringstjänster samt privaträttens grunder, forts. (ML)
Privaträttens grunder

Beskattning av investeringar samt familje- och arvsrättens grunder (ML)
Beskattning av investeringar
Arv och beskattning
Familje- och arvsrättens grunder
Genomgång av gamla tentfrågor
3 Sep 2019
Investeringsprodukter och -verksamhet (KH)
Instrumentens egenskaper och prissättning
Risk och prissättning av risk
Placeringsfonder, fondförvaltning och fondevaluering
Derivativens användning, prissättning och risk
Genomgång av gamla tentfrågor
4 Sep 2019
Företagsekonomi (HH)
Bokslutsanalys och relationstal
Justering av bokslutsuppgifter
Företagsvärdering
Genomgång av gamla tentfrågor

Vem programmet är för

Preparandkursen inför Placeringsspecialistexamen - APV2 riktar sig i första hand till dig som har krävande lednings-, tillsyns- och kundbetjäningsuppgifter på värdepappersmarknaden. Du kanske är investeringsrådgivare eller kapitalförvaltare och arbetar tex med uppgifter relaterat till privatbanksverksamhet eller kapitalförvaltning.

Kunskapskraven i placeringsspecialistexamen utgår från att man kan det centrala innehållet i APV1, dvs kunskaper i finansiering, nationalekonomi, företagsekonomi, redovisning och juridik. Placeringsspecialistexamen kan avläggas enbart av den som redan tagit Examen i placeringsärenden APV1.

Till programmet tar vi in max 15 deltagare.

Målsättning

Finans Finland rf:s rekommendation är att alla anställda med mer kvalificerade arbetsuppgifter i anslutning till investeringstjänster avlägger APV2-examen. Målsättningen med denna förberedande kurs är att förbättra förutsättningarna för deltagarna att avlägga APV2-examen.

Utbildare

ED, professor, Kenneth Högholm (KH), Hanken
ED, universitetslektor Henrik Höglund (HH), Hanken
Advokat Max Lindholm (ML), Advokatbyrå Max Lindholm Ab

Pris

Deltagaravgift: 1.990 € / person (+ moms 24 %). I priset ingår föreläsningar, föreläsningsunderlag samt lunch och kaffe. Kursdeltagarna står själva för kurslitteratur och eventuella logikostnader.

Plats

Utbildningen hålls i Svenska Handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa.

Till Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet.

Hanken Fortbildning hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande. I samarbete med Wasaline kan vi för deltagare som reser från Umeå erbjuda förmånliga resepaket.

Contact us for
more information

Image for André Österholm
André Österholm
Director Hanken & SSE Vaasa
+358 50 362 6746 andre.osterholm@hankensse.fi
Share page