Back to programmes
Finansiell ekonomi

APV1 preparandkurs

Module Location
Online
Language
Swedish

Programöversikt

Arbetar du med kundbetjäning i anslutning till investeringstjänster eller är du intresserad av hur värdepappersmarknaden fungerar?

Regleringen av sektorn för investeringstjänster ställer numera krav på bedömningen av kompetensen hos den personal som ger investeringsrådgivning och ger information om eller säljer finansiella instrument eller investeringstjänster. 

Examen i placeringsärenden APV1 är en examen som auktoriserats av Finans Finland rf.  Examen är högt värderad och för personer i branschen även ett sätt att påvisa det kunnande som krävs i uppgifter relaterade till investerings- och värdepapperstjänster. 

APV-examina motsvarar till sin struktur och kunskapskrav Swedsec Licens-examen i Sverige. Vardera examina är ömsesidigt godkända i såväl Finland som Sverige.

Tentinformation

APV tentamina genomförs sedan början av år 2022 på tentamensapplikationen DigiExam. Tentamen distansövervakas och kan avläggas på endera den egna arbets- eller hemdatorn.

APV1 tentamen består av 100 flervalsfrågor. Svaralternativen är alltid fyra. Man har tre timmar tid på sig av svara på frågorna, samtliga frågor bör besvaras.  För godkänd tentamen krävs att 60 % av svaren är korrekta.  

Tentamenstillfällen våren 2023 enligt följande:

20.4.2023
11.5.2023
1.6.2023
8.6.2023

Vem programmet är för

Programmet riktar sig till dig som är anställd inom värdepappersföretag, banker, försäkringsbolag, stiftelser och fonder och som arbetar med kundbetjäning inom investerings- och värdepapperstjänster. Programmet rekommenderas också för personer som önskar få en överblick över hur värdepappersmarknaden fungerar och de tjänster och produkter som erbjuds.

Till programmet antas max 20 deltagare.

Målsättning

Programmets målsättning är att höja deltagarnas kompetens i frågor som rör placeringsmarknaden och placeringsinstrument samt beskattningen av placeringsverksamheten. Vi berör frågor relaterat till finansiering, nationalekonomi, företagsekonomi, redovisning och lagstifning med tanke på kundens investeringsbeslut.

Programmet ger deltagarna sådana färdigheter som behövs för att avlägga Examen i placeringsärenden APV1.

Contact us for
more information

Image for Yvonne Högholm
Yvonne Högholm
Senior Project Manager
+358 40 352 1720 yvonne.hogholm(a)hankensse.fi
Share page