Finansiell ekonomi

Prepkursen APV1

Next programme starts
March 2020
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Programme type
Personal development

Programöversikt

Arbetar du med kundbetjäning inom investeringstjänster eller är du intresserad av hur värdepappersmarknaden fungerar?

Examen i placeringsärenden APV1 är en högt värderad examen och för personer i branshen även ett sätt att påvisa det kunnande som krävs i uppgifter relaterade till investerings- och värdepapperstjänster.

Examen i placeringsärenden APV1 är en examen som auktoriserats av Finans Finland rf. Regleringen av sektorn för investeringstjänster ställer från 3.1.2018 krav på bedömningen av kompetensen hos den personal som ger investeringsrådgivning och ger information om eller säljer finansiella instrument eller investeringstjänster. APV-examina motsvarar till sin struktur och kunskapskrav Swedsec Licens-examen i Sverige. Vardera examina är ömsesidigt godkända i såväl Finland som Sverige.

Tentinformation

Tentamen för examen i placeringsärenden (APV1) digitaliserades från och med 2018. Digitalisering innebär mera flexibilitet både gällande tentamens tidpunkt och ort. Du reserverar enpersonlig tid som inte mera är bunden till ett specifikt grupptentdatum.

För att godkännas i tentamen krävs att 60 % av svaren är korrekta. Dessutom måste minst 50 % av svaren i alla ämneskategorierna vara korrekta. I tenten har man tre timmar tid att svara på 100 flervalsfrågor. Samtliga frågor bör besvaras.

Orter där tentamen kan avläggas digitalt är: Helsingfors, Raisio, Villmanstrand, Tammerfors, Vasa, Iisalmi, Varkaus, Rovaniemi och Uleåborg.

Programinnehåll & struktur

Preparandkursen Examen i placeringsärenden APV1 består av fyra sammanhängande dagar. Examen består av fyra kunskapsområden vilka prepkursen innefattar. Den poänggräns som är fastställd för godkänd prestation kräver insikter inom samtliga områden. Nu gällande kunskapskrav för examen är i kraft 1.1.2020 – 30.6.2020. Områdena uppdateras därefter i enlighet med gällande examenskrav.

INNEHÅLL

24 Mar 2020
Marknaden, ekonomin och ekonomisk information
Nationalekonomi
- Nationalekonomins grunder
- Det ekonomiska kretsloppet
- Ekonomisk politik som styrinstrument
- Finansmarknaden och dess delmarknader
Bokslutsanalys
- Bokslutsanalys och dess bakgrund
- De centrala nyckeltalen och tolkningen av dessa
- Hur utnyttja bokslutsinformation
25 Mar 2020
Investeringsprodukter och -verksamhet
- Finansiella instrument; egenskaper och värdering
- Invesering i aktie- och ränteinstrument
- Avkastning och risk
- Prissättning av risk
26 Mar 2020
Investeringsprodukter och -verksamhet (forts.)
- Företagsvärdering
- Placeringsfonder och fondevaluering
- Förvaltning av investeringar
Lagstiftning om och etik gällande tillhandahållande av investeringstjänster samt privaträttens grunder
- Handels- och förmögenhetsrätten i huvuddrag
- Regler om marknadsplatser
- Penningtvätt
- Marknadsmissbruk
27 Mar 2020
Lagstiftning om och etik gällande tillhandahållande av investeringstjänster samt privaträttens grunder (forts.)
- Procedurregler
- Ansvarsfulla investeringar

Beskattning av investeringar samt familje- och arvsrättens grunder
- Beskattningen i huvuddrag
- Skatteplanering ur ett investerarperspektiv

Vem programmet är för

Kursen riktar sig till dig som är anställd inom värdepappersföretag, banker, försäkringsbolag, stiftelser och fonder och som arbetar med kundbetjäning inom investerings- och värdepapperstjänster. Kursen rekommenderas också för personer som önskar få en överblick över hur värdepappersmarknaden fungerar och de tjänster och produkter som erbjuds.

Till programmet antas max 20 deltagare.

Målsättning

Preparandkursens målsättning är att höja deltagarnas kompetens i frågor som rör placeringsmarknaden och placeringsinstrument samt beskattningen av placeringsverksamheten. Vi berör frågor relaterat till finansiering, nationalekonomi, företagsekonomi, redovisning och juridik.

Kursen skall ge deltagarna sådana färdigheter som behövs för att avlägga Examen i placeringsärenden APV1.

Inlärningsmetoder

Våra föreläsningar utgår från ett aktivt lärande där vi också involverar deltagarna via diskussioner och grupparbeten. Undervisningen innehåller både teoretiska grunder inom finansiell ekonomi och praktiska exempel från tidigare tentamenstillfällen för APV1-examen. Under utbildningsdagarna har deltagarna tillgång till våra digitala inlärningsmiljöer där man kan följa med och anteckna digitalt.

Pris

1.590 euro (+ moms 24 %) / person . I deltagaravgiften ingår föreläsningar, föreläsningsunderlag, en virtuell inlärnigsomgivning, diplom samt lunch och kaffe under kursdagarna. Kursdeltagarna står själva för kurslitteratur och eventuella logikostnader.

Plats

Utbildningen hålls i Svenska Handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa.

Till Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet.

Hanken & SSE hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande. I samarbete med Wasaline kan vi för deltagare som reser från Umeå erbjuda förmånliga resepaket.

Contact us for
more information

Share page