Finansiell ekonomi

Examen i placeringsärenden APV1

Next programme starts
27 Apr 2021
Module Location
Online
Language
Swedish
Programme type
Personal development
Registration deadline
16 Apr 2021

Programöversikt

Arbetar du med kundbetjäning i anslutning till investeringstjänster eller är du intresserad av hur värdepappersmarknaden fungerar?

Regleringen av sektorn för investeringstjänster ställer numera krav på bedömningen av kompetensen hos den personal som ger investeringsrådgivning och ger information om eller säljer finansiella instrument eller investeringstjänster. 

Examen i placeringsärenden APV1 är en examen som auktoriserats av Finans Finland rf.  Examen är högt värderad och för personer i branschen även ett sätt att påvisa det kunnande som krävs i uppgifter relaterade till investerings- och värdepapperstjänster. APV-examina motsvarar till sin struktur och kunskapskrav Swedsec Licens-examen i Sverige. Vardera examina är ömsesidigt godkända i såväl Finland som Sverige.

Tentinformation

Tentamen för examen i placeringsärenden APV1 avläggs digitalt.  Tentamen kan avläggas året runt  i bl.a. Helsingfors, Raisio, Villmanstrand, Tammerfors, Vasa, Uleåborg och Mariehamn. 

För att godkännas i tentamen krävs att 60 % av svaren är korrekta. Dessutom måste minst 50 % av svaren i alla ämneskategorierna vara korrekta. I tenten har man tre timmar tid att svara på 100 flervalsfrågor. Samtliga frågor bör besvaras.

Programinnehåll & struktur

Preparandkursen Examen i placeringsärenden APV1 består av totalt fyra kunskapsområden. Kursen arrangeras online via Zoom under totalt åtta förmiddagar mellan kl. 9 - 12.  Den poänggräns som är fastställd för godkänd prestation kräver insikter inom samtliga fyra områden. Nu gällande kunskapskrav för examen är i kraft 1.3.2021 – 31.12.2021. Områdena uppdateras därefter i enlighet med gällande examenskrav.

Modul 1

27 Apr 2021
Marknaden, ekonomin och ekonomisk information
NATIONALEKONOMI
Nationalekonomins grunder
Det ekonomiska kretsloppet
Ekonomisk politik som styrinstrument
Finansmarknaden och dess delmarknader
28 Apr 2021
Marknaden, ekonomin och ekonomisk information (forts.)
FÖRETAGSEKONOMI
Bokslutsanalysens grunder
De centrala nyckeltalen och dess tolkning
Bokslutsinformationen och aktieavkastning
Investeringskalkylering

Modul 2

4 May 2021
Investeringsprodukter och -verksamhet
Aktier och räntebärande instrument
Derivativa instrument
Andra placeringsprodukter
Gräsrotsfinansiering
5 May 2021
Investeringsprodukter och -verksamhet (forts.)
Värdering av finansiella tillgångar
Avkastning och risk
Portföljteori och prissättning av risk
Företagsvärdering

Modul 3

18 May 2021
Investeringsprodukter och -verksamhet (forts.)
Olika fondkategorier
Placering i fonder; avkastning och kostnad
Fondevaluering
Placering via försäkringsprodukter
19 May 2021
Beskattning av investeringar
Beskattningens huvuddrag
Beskattning av dividender och räntor
Beskattning av överlåtelsevinster/-förluster
Beskattning av föräkringsprodukter

Modul 4

25 May 2021
Lagstiftning om och etik gällande tillhandahållande av investeringstjänster samt privaträttens grunder (forts.)
Handels- och förmögenhetsrätten i huvuddrag
Procedurregler
Penningtvätt
Marknadsmissbruk
26 May 2021
Familje- och arvsrättens grunder
Egendom och äktenskap
Avvittring och utjämning
Lagliga arvsordningen
Bouppteckning och skifte

Vem programmet är för

Programmet riktar sig till dig som är anställd inom värdepappersföretag, banker, försäkringsbolag, stiftelser och fonder och som arbetar med kundbetjäning inom investerings- och värdepapperstjänster. Programmet rekommenderas också för personer som önskar få en överblick över hur värdepappersmarknaden fungerar och de tjänster och produkter som erbjuds.

Till programmet antas max 20 deltagare.

Målsättning

Programmets målsättning är att höja deltagarnas kompetens i frågor som rör placeringsmarknaden och placeringsinstrument samt beskattningen av placeringsverksamheten. Vi berör frågor relaterat till finansiering, nationalekonomi, företagsekonomi, redovisning och juridik.

Programmet ger deltagarna sådana färdigheter som behövs för att avlägga Examen i placeringsärenden APV1.

Inlärningsmetoder

Hanken & SSE prioriterar ett aktivt lärande där dialogen mellan deltagarna via diskussioner och grupparbeten är mycket viktig. Kursen innehåller både teoretiska grunder inom finansiell ekonomi och praktiska exempel från tidigare tentamenstillfällen för APV1-examen. Under programdagarna har deltagarna tillgång till våra digitala inlärningsmiljöer.

Pris

990 euro (+ moms 24 %) / person. Pris för enskilda moduler 290 euro (+ moms 24 %) / person

I deltagaravgiften ingår föreläsningar, föreläsningsunderlag, en virtuell inlärningsomgivning och diplom efter avslutat program. Deltagarna ges möjlighet att ställa kortare frågor till föreläsarna gällande innehållet inom en månad efter avslutat program (i anslutning till modul 1 – 3)

Deltagarna står själva för litteratur och avgifter i samband med tentamen.

Plats

Kursen arrangeras online via Zoom, ett enkelt och interaktivt verktyg som funkar på alla operativsystem.

Contact us for
more information

Image for Yvonne Högholm
Yvonne Högholm
Senior Project Manager
+358 40 3521 720 yvonne.hogholm@hankensse.fi
Image for André Österholm
André Österholm
Associate Business Director
+358 50 362 6746 andre.osterholm@hankensse.fi
Share page