Back to programmes
Finansiell ekonomi

APV1 preparandkurs

Next programme starts
18 Apr 2023
Module Location
Online
Language
Swedish
Programme type
Personal development
Registration deadline
28 Mar 2023

Programöversikt

Arbetar du med kundbetjäning i anslutning till investeringstjänster eller är du intresserad av hur värdepappersmarknaden fungerar?

Regleringen av sektorn för investeringstjänster ställer numera krav på bedömningen av kompetensen hos den personal som ger investeringsrådgivning och ger information om eller säljer finansiella instrument eller investeringstjänster. 

Examen i placeringsärenden APV1 är en examen som auktoriserats av Finans Finland rf.  Examen är högt värderad och för personer i branschen även ett sätt att påvisa det kunnande som krävs i uppgifter relaterade till investerings- och värdepapperstjänster. 

APV-examina motsvarar till sin struktur och kunskapskrav Swedsec Licens-examen i Sverige. Vardera examina är ömsesidigt godkända i såväl Finland som Sverige.

Tentinformation

APV tentamina genomförs sedan början av år 2022 på tentamensapplikationen DigiExam. Tentamen distansövervakas och kan avläggas på endera den egna arbets- eller hemdatorn.

APV1 tentamen består av 100 flervalsfrågor. Svaralternativen är alltid fyra. Man har tre timmar tid på sig av svara på frågorna, samtliga frågor bör besvaras.  För godkänd tentamen krävs att 60 % av svaren är korrekta.  

Tentamenstillfällen våren 2023 enligt följande:

20.4.2023
18.5.2023
1.6.2023
8.6.2023

Programinnehåll & struktur

Preparandkursen Examen i placeringsärenden APV1 består av totalt fyra kunskapsområden. Kursen arrangeras online via Zoom under totalt åtta förmiddagar mellan kl. 9 - 12.  Den poänggräns som är fastställd för godkänd prestation kräver insikter inom samtliga fyra områden. Nu gällande kunskapskrav för examen är i kraft 1.1.2023 - 31.12.2023. Områdena uppdateras därefter i enlighet med gällande examenskrav.

Modul 1 - Marknaden, ekonomin och ekonomisk information

18 Apr 2023
Nationalekonomi
Nationalekonomins grunder
Det ekonomiska kretsloppet
Ekonomisk politik som styrinstrument
Finansmarknaden och dess delmarknader
19 Apr 2023
Företagsekonomi
Bokslutsanalysens grunder
De centrala nyckeltalen och dess tolkning
Bokslutsinformationen och aktieavkastning
Investeringskalkylering

Modul 2 - Investeringsprodukter och investeringsverksamhet

26 Apr 2023
Finansiella instrument, egenskaper
Aktier och räntebärande instrument
Derivativa instrument
Strukturerade produkter
Andra placeringsprodukter
Gräsrotsfinansiering
27 Apr 2023
Prissättning och värdering
Värdering av finansiella tillgångar
Avkastning och risk
Portföljteori och prissättning av risk
Företagsvärdering
Ansvarsfulla investeringar

Modul 3 - Investeringsprodukter och investeringsverksamhet, forts. Beskattning av investeringar

9 May 2023
Placeringsfonder och försäkringssparande.
Olika fondkategorier
Placering i fonder; avkastning och kostnad
Fondevaluering
Placering via försäkringsprodukter
10 May 2023
Beskattning av investeringar
Beskattningens huvuddrag
Beskattning av dividender och räntor
Beskattning av överlåtelsevinster/-förluster
Beskattning av försäkringsprodukter
Gåvo- och arvsbeskattning

Modul 4 - Investeringsrådgivning samt reglering av investeringstjänster

24 May 2023
Investeringsrådgivning
Marknadsmissbruk
Missbruk av insiderinformation
Skötsel av kundrelationer
Kundidentifiering
Tystnadsplikt
Marknadsföring av värdepapperstjänster
25 May 2023
Reglering av investeringstjänster
Att förhindra penningtvätt
Övervakning av penningtvätt
Procedurregler vid penningtvätt
Personer i politiskt utsatt ställning

Vem programmet är för

Programmet riktar sig till dig som är anställd inom värdepappersföretag, banker, försäkringsbolag, stiftelser och fonder och som arbetar med kundbetjäning inom investerings- och värdepapperstjänster. Programmet rekommenderas också för personer som önskar få en överblick över hur värdepappersmarknaden fungerar och de tjänster och produkter som erbjuds.

Till programmet antas max 20 deltagare.

Målsättning

Programmets målsättning är att höja deltagarnas kompetens i frågor som rör placeringsmarknaden och placeringsinstrument samt beskattningen av placeringsverksamheten. Vi berör frågor relaterat till finansiering, nationalekonomi, företagsekonomi, redovisning och lagstifning med tanke på kundens investeringsbeslut.

Programmet ger deltagarna sådana färdigheter som behövs för att avlägga Examen i placeringsärenden APV1.

Pris

Hela programmet 1390 euro/person (+ moms 24 %) 
Enskilda moduler 390 euro/person (+ moms 24 %) 

Ifall du önskar delta endast i enskilda moduler, uppge i anmälan till vilka moduler du anmäler dig.

I deltagaravgiften ingår föreläsningar, föreläsningsmaterial och ett elektroniskt diplom efter avslutat program. Deltagarna står själva för litteratur och avgifter i samband med tentamen.

Plats

Kursen arrangeras online via Zoom.

Contact us for
more information

Image for Yvonne Högholm
Yvonne Högholm
Senior Project Manager
+358 40 352 1720 yvonne.hogholm(a)hankensse.fi
Share page