Back to programmes
Projektledning

Agil projektledning

New
Next programme starts
8 Dec 2021
Module Location
Vaasa
Language
Swedish
Programme type
Personal development
Registration deadline
24 Nov 2021

Programöversikt


Programmet Agil projektledning är ett fyradagars program som ger dig en djupare insikt i agila projektmetoder och -verktyg med fokus på IT-projekt, både externt och internt. Vi ser också på ledarskapets betydelse för att motivera teamet i att driva framgångsrika agila projekt samt vikten av att hålla koll på projektorganisationens ekonomi. Under två moduler berör vi de mest centrala aspekterna inom agil projektledning - utgående från de kompetenskrav som ställs på en projektledare som driver externa eller interna IT-projekt.

I ledarrollen, som chef  eller teamledare i projekt, ställs kompetenskrav som gäller både generellt oavsett bransch och verksamhet. Sen finns det vissa saker att ta fasta på som ledare i IT-projekt och det agila arbetssätt man har i teamet. Via programmet får du en ökad självinsikt och flera konkreta verktyg för att hantera, analysera och påverka och leda IT-projektets olika intressenter, resurser och medarbetare.


Pga. Covid 19-pandemin beaktar vi det regionala smittoläget då vi besluter om att arrangera modulerna online eller på plats. Utgångsläget är att utbildningsarrangemangen sker PÅ PLATS i Vasa.

  Programinnehåll & struktur

  Modul 1 – Projektledningsmetodik i IT-projekt

  8 Dec 2021
  Projekt som arbetsform
  - Vad är projekt?
  - Olika projekttyper
  - Agila manifestet och tolv principer

  Roller i IT-projekt
  - Projektledare, styrgrupp, referensgrupp, chefer och intressenter
  - Produktägare, scrum master och självorganiserande team

  Förstudien
  - Varför ska projektet genomföras?
  - Vilken nytta ska vi få av att projektet genomförs?
  - När startar genomförandet och när är det tänkt att projektet
  ska avslutas?
  - Vilka är intressenterna?

  Övningscase 1
  - Projektanalys
  - Intressentanalys
  - Kommunikationsplan

  Fem nivåer av planering
  - Process eller projektangreppssätt för planering
  9 Dec 2021
  Planering
  - Övergripande tidplan
  - Roadmap
  - Produktbacklog

  Forts. övningscase 1
  - PBS
  - Logiskt nätverk
  - Features, enablers och user stories

  Genomförande
  - Visualisering av arbete
  - Timebox-process med sprintar
  - Stå-upp-möten

  Övningscase 2
  - Att arbeta med projekttavlan

  Uppföljning och avslut
  - Burndown chart/Progressdiagram
  - Demo/Granskningsmöte

  Modul 2 – Ledarskap i agila projektorganisationer

  19 Jan 2022
  Individ- och grupputveckling
  - Första intrycket
  - Motivation
  - Lärstilar: Hur vi tar oss an nya uppgifter
  - Min syn på samarbete i grupp
  Effektiv kommunikation med TA
  - Transaktionsanalysens grunder
  - Det är inte bara vad vi uttrycker, hur vi gör det spelar även roll.
  - Mitt eget sätt att kommunicera. Hur påverkas andra av min kommunikation?

  Teamroller och beteenden
  - Belbin och andra modeller som beskriver olika roller/beteenden i grupper.
  Mötesteknik (bl a med exempel från IT-projekt)
  - Att ta ett informellt ledarskap, att skapa delaktighet, att ta beslut
  - Möten för olika syften och situationer
  20 Jan 2022
  Individ- och grupputveckling
  - Återkoppling
  - Gruppdynamik och grupputveckling

  Förhandlingsteknik
  - Förhandlingar i IT-projekt
  - Harvard Negotiation Project – en modell för effektiva förhandlingar

  Samtalsteknik
  - Grunder i samtalsteknik. Verktyg/tekniker för känsliga samtal
  - Praktiska övningar bl a med exempel/fall från situationer i IT-projekt

  Vem programmet är för

  Programmet lämpar sig för projektchefer, teamledare, projektkoordinatorer samt personer i olika uppgifter inom interna eller externa ICT-projekt. Programmet lämpar sig också för nyckelpersoner i företag som har en agil strategi eller jobbar nära med projektorienterade branscher och företag.


  Till programmet antas max. 20 deltagare.

  Målsättning

  Målsättningen med programmet är att du ska få en inblick i olika angreppssätt för att driva IT-projekt. Tyngdpunkten handlar om den dominerande arbetsformen i IT-branschen: agila metoder. Vi går igenom roller, förstudiearbete, projektplanering, genomförandetekniker samt uppföljning och avslut.

  Målsättningen är att du också ska lära dig om ledarskapets roll i agila IT-projekt samt hur individer och grupper kan interagera och kommunicera i olika situationer. Ett stort inslag är den praktiska tillämpningen av verktyg för ledare i IT-projekt. Vi fokuserar på tekniker för möten, förhandlingar och svåra/känsliga samtal. 

  Kursen innehåller praktiska övningar med flera exempel från situationer i IT-projekt.

  Utbildare

  Som utbildare fungerar professionella föreläsare från universitetssektorn samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet. I detta program samarbetar vi med Tomas Gustavsson och Lennart Ljung.  

  Tomas Gustavsson undervisar och forskar inom Projektledning vid Karlstads Universitet på deltid sedan 2003. Övrig tid driver Tomas sitt konsultföretag där han hjälper kunder förbättra sitt projektorienterade arbete, ofta med hjälp av agila metoder. Han har även skrivit flertalet böcker om ledarskap, IT och projektledning och en av böckerna tilldelades priset Årets projektledarbok av Svenskt Projektforum.

  Lennart Ljung fungerar som lektor i huvudområdet Projektledning vid Karlstad universitet sedan 2012. Han forskar om organisationers förmåga att tillämpa projektarbetsformen inom sin verksamhet och han är initiativtagare till magisterprogrammet i Projektledning vid universitet. Lennart driver egen konsultverksamhet inom projekthantering, -utbildning och -utveckling sedan 2000. Han har skrivit flera böcker tillsammans med Tomas Jansson. Tidigare har han arbetat inom Ericsson Project Management Institute som utbildare i projektledning och projektledarskap.

  Inlärningsmetoder

  Hanken & SSE prioriterar ett aktivt lärande där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig.

  Vi varierar undervisningen med både individuella övningar och gruppövningar med relevans för företagets projektledningsarbete. Under utbildningsdagarna arbetar vi med verktyg och metoder och ser på olika affärsprocesser som berör projektledningsarbetet inom ditt företag.

  Under programdagarna har deltagarna tillgång till våra digitala inlärningsmiljöer.

  Pris

  1790 € + moms 24%

  I priset ingår föreläsningar, licens för digital inlärningsplattform, programmaterial, lunch, kaffe och digitalt diplom.

  Plats

  Programmet arrangeras i första hand på plats i Hanken Svenska handelshögskolans utrymmen i Vasa. Hybridlösning arrangeras vid behov.

  Hanken & SSE hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni önskar övernatta i Vasa under programdagarna.

  Contact us for
  more information

  Image for Yvonne Högholm
  Yvonne Högholm
  Senior Project Manager
  +358 40 3521 720 email hidden; JavaScript is required
  Share page