Sopeutus- ja irtisanomistilanteessa johtaminen

Sopeutus- ja irtisanomistilanteessa johtaminen

Miten viestiä muutoksista ja tulevasta yhdenmukaisesti, ja kuinka hoitaa mahdolliset irtisanomiset inhimillisesti ja yrityksen arvojen mukaisesti?

Miten viestiä muutoksista ja tulevasta yhdenmukaisesti, ja kuinka hoitaa mahdolliset irtisanomiset inhimillisesti ja yrityksen arvojen mukaisesti?

Irtisanomiset ovat johtamisen ja esimiestyön vaativimpia tilanteita. Ne eivät ole koskaan helppoja, mutta huolellisella suunnittelulla ja valmistautumisella irtisanominen voidaan hoitaa niin, että siitä syntyy mahdollisimman vähän kolhuja irtisanottaville, työssä jatkaville, työnantajalle tai yrityksen maineelle.

Kun irtisanottavien lukumäärät alkavat muotoutua ihmisten kasvoiksi, osaamisiksi, työsuorituksiksi ja elämäntilanteiksi, esimiesvastuun haasteet alkavat tuntua. Kenet kohtaan, mitä sanon ja miten hän sen kokee? Näihin tilanteisiin valmistaudumme esimiehille tarkoitetuissa muutosvalmennuksissa.

Valmennus auttaa johtajia ja esihenkilöitä

  • sitoutumaan muutosprosessiin
  • ymmärtämään yt-menettelyn perusteet ja perustelemaan tehdyt päätökset työryhmälleen
  • olemaan lojaaleja johdon ja kollegojen päätöksille
  • viestimään muutoksesta yhdenmukaisesti
  • kohtaamaan kritiikkiä
  • valmistautumaan irtisanomiskeskusteluihin ja toteuttamaan niitä.

Kun tilanne on ohi, ja jotta uusi hyvä arki voi alkaa, tarvitaan keskittymistä jatkavan henkilöstön johtamiseen ja motivaatiosta huolehtimiseen.