Ryhmä- ja tiimicoaching

Ryhmä- ja tiimicoaching

Ryhmä- ja tiimicoachingista on apua erityisesti erilaisissa siirtymävaiheissa ja muutoksissa, esimerkiksi kun halutaan muutosta johtamistyyliin tai kun halutaan kehittää tiimien välistä tai tiimin sisäistä yhteistyötä.

Ryhmä- ja tiimicoaching kannustavat yhteistyöhön ja vertaiskonsultointiin, edistävät verkostoitumista organisaation sisällä sekä syventävät luottamusta läpi organisaation. Sekä yksilö- että ryhmäcoachingia käytetään paljon myös muun valmennuksen tukena, erityisesti syventämään valmennuspäivissä käsiteltyjä asioita, tai tukemaan käsitellyn asian käytäntöön vientiä.

Vaikuttavuus, johon tähtäämme

Organisaatiolle 

  • Ajattelutavan, osaamisen ja kulttuurin kehittäminen tulevaisuudessa menestymiseen
  • Strategisen vuoropuhelun ja tiedon siirron parantuminen organisaatioyksiköiden välillä
  • Työntekijöiden sitouttaminen
  • Kilpailukykyinen työnantajabrändi

  Yksilölle

  • Ammatillinen kehittyminen ja uramenestys
  • Verkostoiden laajentuminen
  • Henkilökohtainen kasvu

  Ryhmäcoaching

  Ryhmäcoaching vauhdittaa muutoksen läpivientiä keskittymällä olennaisten asioiden edistämiseen. Keskitymme coachingissa tunnistamaan ja hyödyntämään henkilöiden vahvuuksia, sekä tuomaan esille osallistujien potentiaalia, mikä taas edistää uusien työskentelytapojen siirtymistä päivittäiseen työhön. Kokenut ammatticoach haastaa, sparraa ja tukee osallistujia valitsemalla tilanteisiin sopivat menetelmät.

  Ryhmäcoachingista on apua erityisesti erilaisissa siirtymävaiheissa ja muutoksissa, esimerkiksi kun halutaan uudistaa tai tuoda lisävaihtoehtoja johtamistyyliin. Coaching luo osallistujille tilaisuuden pysähtyä yhdessä kollegoiden kanssa pohtimaan yrityksen ja liiketoiminnan johtamisen teemoja, haastamaan vanhoja toimintatapoja ja löytämään uusia toimintamalleja. Samalla harjaannutaan myös valmentavaan johtamisotteeseen, josta on hyötyä myös omassa arjessa.

  Ryhmäcoachingissa jokaisella osanottajalla on yksilölliset tavoitteet yhteisen teeman suhteen. Ryhmän jäsenet voivat olla kollegoita eri osastoilta tai yksiköistä ja osallistujia on yleensä noin kuusi. Kuukausittaisten tapaamisten määrä sovitaan yhdessä prosessia suunniteltaessa.

  Tiimicoaching

  Tiimicoachinging avulla kehitetään koko tiimiä ja jokaisen tiimin jäsenen omaa roolia. Coaching-prosessi räätälöidään aina tiimin omien tavoitteiden mukaisesti. Tiimicoachingiin osallistuu koko operatiivinen tiimi, jolla on yhteinen tavoite.  Tiimicoaching -prosessin tyypillinen kesto on 6-8 kuukautta, sillä muutoksen tai uuden toimintatavan käyttöönottoon tarvitaan aikaa. Tapaamisia on noin kerran kuukaudessa.

  Valmennus on tehokas tapa: 

  • Tiimin tehokkuuden parantamiseen, kun tiimissä on tapahtunut muutoksia, esimerkiksi kun tiimiin on tullut uusia jäseniä
  • Organisaatiorakenne on muuttunut
  • Päivitetty strategia halutaan viedä käytäntöön

  Tutustu myös muihin coaching-ratkaisuihimme

  Sertifioidut coachit

  Hanken & SSEn ryhmä- ja tiimicoachit ovat ICF:n (International Coaching Federation) sertifioimia ammatticoacheja. Kansainvälinen coachsertifiointi kertoo että coachilla on todistetusti vahva coachkokemus, hän päivittää tietojaan ja taitojaan säännöllisesti coachingista ja toimii ICF:n eettisten standardien mukaisesti.

  Valmennusprosessi räätälöitiin henkilökohtaisiin tarpeisiini sopivaksi. Ymmärsin erityisesti LinkedInin merkityksen nykyisillä työmarkkinoilla ja vahvistin itsetuntoani uravalmentajani avulla. Ymmärsin myös, että työpaikan hakeminen on suurelta osin enemmän kuin avoimiin paikkoihin hakemista. Sain myös erinomaista tietoa ja ymmärrystä itsestäni, vahvuuksistani ja saavutuksistani.

  Coaching has forced me to think about what I want to use my expertise for and in which direction I want to take my career and spend my time. It has clarified my thoughts.

  Kirsi Vine
  Private banker and Entrepreneur
  Taaleri