Takaisin ohjelmiin
HR

Löneräkning och personaladministration

Seuraava ohjelma alkaa
Maaliskuu 2024
Moduulin sijainti
Online
Kieli
Ruotsi

Programöversikt

Löneräkning och personaladministration är ett koncentererat och praktiskt programpaket som tar fasta på de frågeställningar man som löneräknare och personaladministratör möter i sitt arbete. I detta arbete är det viktigt att man innehar sådana kunskaper som behövs för att framgångsrikt kunna utföra sitt arbete på ett sakkunnigt och professionellt sätt.

Personer som arbetar med löneräkning och personaladministration befinner sig ofta under ett hårt arbetstryck och kraven på kunnande är ofta högt. Regelverket förändras ofta och det finns deadlines varje månad för när arbetet måste vara klart.

Förutom att ha goda grundkunskaper i löneadministration måste man som löneräknare även vara väl insatt i såväl de arbetsrättsliga som de skatte- och kollektivavtalsregler som gäller och hela tiden hålla sig uppdaterad om de förändringar som sker.

Vem programmet är för

Programmet vänder sig till löneräknare och personaladministratörer som ansvarar för företagets personal- och lönefrågor samt arbetsrättsliga frågor. Programmet vänder sig även till ägare/personal på bokföringsbyråer som sköter löneräkning åt sina kundföretag.

Till programmet antas max 20 deltagare.

Målsättning

Genom att delta i programmet får du en grundläggande genomgång av de löneadministrativa rutinerna samt arbetsrättens koppling till löne- och personaladministrationen. Programmet ger dig en inblick i hur den finska arbetsrätten fungerar. Vi går även igenom de centrala punkterna i kollektivavtalen som deltagande företag är intresserade av eller bundna till. Under programmets gång får du även möjlighet att diskutera aktuella problem med kolleger från andra organisationer samt ställa egna frågor till de experter som föreläser på programmet.

Tidigare deltagare har gett programmet snittbetyget 4,6/5.

Utbildare

Som utbildare fungerar praktiskt erfarna utbildare som även tidigare medverkat i Hanken & SSE:s fortbildningsprogram med goda utvärderingar.

Pris

1 590 euro (+ moms 24 %) per deltagare.

För enskild modul 450 euro (+moms 24) per person.

I priset ingår föreläsningar, kursmaterial och ett digital diplom.

Plats

Programmet arrangeras ONLINE via Zoom

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Jaa sivu