Takaisin ohjelmiin
Ledarskap

Ledarskapsprogrammet

Seuraava ohjelma alkaa
21 marraskuuta 2023
Moduulin sijainti
Vaasa
Kieli
Ruotsi
Rekisteröinnin päättymisaika
31 lokakuuta 2023

Programöversikt

Som ledare och chef är det viktigt att hela tiden utveckla sig själv och du behöver vara beredd att bidra med ditt bästa möjliga ledarskap.

Hanken & SSE:s program Ledare och chef ger dig tillgång till nya insikter, färdigheter och verktyg som hjälper dig utvecklas i din roll som ledare. Programmet lyfter upp såväl praktiska ledarskapsfrågor - lätta att implementera i den dagliga verksamheten, som frågor som behöver få tid att mogna under en längre tid. Programmet ger dig praktiska verktyg och metoder för att kunna agera som ledare och chef och hjälper dig att utveckla både dig själv och dina anställda via ett kommunikativt och inkluderande ledarskap. Programmet lämpar sig för ledare och chefer inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

Programinnehåll & struktur

Modul 1 - Att leda sig själv och andra för topprestation

21 maaliskuuta 2023
Att leda sig själv och andra
Självkännedom och självbild som grund för personligt ledarskap
Att sätt mål och nå dem
Från expert till ledare/chef
22 maaliskuuta 2023
Att leda för topprestation
Hur leda och skapa högpresterande team?
Empowerment, motivation och feedback
Coachande ledarskap

Modul 2 - Kommunikation, ledarskap och organisation

25 huhtikuuta 2023
Människor, kommunikation och ledarskap
Kommunikativt ledarskap
Information eller kommunikation?
Kommunikation och kroppsspråk
Att leda en mångkulturell gemenskap
Att leda digitalt
Människan och mobilen
26 huhtikuuta 2023
Ledarskap och organisation
Uppdraget som ledare och chef
Individ - grupp - organisation
Produktions- och utvecklingslogik
Omvärld
Att leda generation Y och Z – ett värderingsskifte
Förändringsledning
Arbetsplatslärande

Modul 3 - Praktiskt ledarskap

23 toukokuuta 2023
Praktisk juridik
Arbetsavtalsrättens grunder
Semester, sjukfrånvaro och övriga frånvaro
Integritetsskyddet i arbetslivet

Talent Management
Attrahera och motivera
Kompetensutveckling
Belöningssystem
24 toukokuuta 2023
Konflikthantering
Hur hantera konflikter
Kommunikation i en konfliktsituation
Ledarens/chefens roll i en konfliktsituation

En välmående arbetsgemenskap
Välbefinnande i arbetslivet; stress, utbrändhet och personalens ork
Ledarens uppgift

Vem programmet är för

Programmet riktar sig till personer i ledar- och chefsställning, t.ex. förmän, arbetsledare, avdelningschefer, enhetschefer, projektchefer, HR-ansvariga samt övriga verksamma inom expert- och sakkunniguppgifter. Av deltagarna önskas några års ledarskapserfarenhet.

Till programmet tar vi in max 16 deltagare.

Målsättning

Programmet ger dig de verktyg du behöver för att framgångsrikt kunna agera som ledare/chef samt färdigheter för att kunna leda och utveckla dig själv och dina medarbetare, det egna teamet eller den egna enheten.

Tidigare deltagare har gett programmet snittbetyget 4,4/5.

Utbildare

Som utbildare fungerar professionella utbildare från Hanken samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet i Sverige och Finland.

Inlärningsmetoder

Hanken & SSE prioriterar ett aktivt lärande där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig. Vi varierar undervisningen med individuella övningar och gruppövningar med relevans för ditt ledarskap. Under programmet arbetar vi med verktyg och metoder och ser på olika affärsprocesser som berör förmansarbetet inom företag och organisationer.

Pris

2 850 € (+ moms 24 %) per deltagare.

I priset ingår föreläsningar, programmaterial, lunch, kaffe och diplom - digital badge.

Plats

Programdagarna arrangeras i Hanken Svenska handelshögskolans utrymmen i Vasa.

Hanken & SSE hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med deltagandet.

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Jaa sivu