Takaisin ohjelmiin
Arbetssökande

Ledarskapsprogram

Seuraava ohjelma alkaa
Maaliskuu 2024
Moduulin sijainti
Vaasa
Kieli
Ruotsi, Suomi

Programöversikt

Ett program som hjälper dig att få nya insikter för att bli en bättre ledare. Programmet ökar din konkurrenskraft på arbetsmarknaden genom att få ny kunskap, nya färdigheter och redskap samt en ökad insikt om din egen kompetens.

För att uppnå framgång i arbetet krävs att man ständigt utvecklar sig själv och sin kompetens som ledare. Man bör ha ett framförhållningsperspektiv och kontinuerligt analysera sin affärsomgivning, sina medarbetare och interna och externa faktorer som påverkar företagets/organisationens verksamhetsomgivning. Man bör ha en tydlig och effektiv kommunikation med sina medarbetare, lära sig att lyssna aktivt, hålla svåra samtal samt ge feedback på konstruktivt sätt.

Programmet arrangeras i samarbete med Österbottens arbets- och näringsbyrå.

Programinnehåll & struktur

Programmet pågår under 3 månader, varav ca 4 veckor är närstudier och 8 veckor distansstudier. Närundervisningen består av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Distansstudierna består av hemuppgifter samt ett skriftligt arbete som löper parallellt med utbildningsdagarna och som presenteras i slutet av programmet. Under programmet blandas klassrumsundervisning med hybrid och online undervisning.


Modul 1 - Personligt ledarskap

Självledarskap:

 • Självkännedom
 • Att sätta mål och nå dem
 • Personlighetsanalys

Framtida anställning & jobbsökning 2.0 - mitt nästa steg i karriären:

 • CV och ansökan, intervjuer
 • LinkedIn workshop
 • Dolda arbetsplatser

Modul 2 - Teamledarskap

 • Jag som teamledare
 • Kommunikativt ledarskap
 • Coachande ledarskap
 • Projektledning

Modul 3 - Organisationsledning

 • Organisationens styrdokument och värdegrunder
 • Förändringsledning och anpassningsförmåga
 • Framtidsorienterat ledarskap
 • HR-management och personalutveckling

Modul 4 - Agilt ledarskap

 • Agilt ledarskap allmänt
 • Agilt ledarskap på individ och organisationsnivå

Utvecklingsarbete

Deltagarna skriver under utbildningens gång ett personligt utvecklingsarbete kring ”Jag som framtida ledare”. Arbetet består av en personlig nulägesanalys och en kompetens- och utvecklingsplan med koppling till ledarskapsutveckling och gruppcoachning enligt GROW-metoden. Efter varje större modul träffar gruppen sin coach som går igenom modulens teman och avstämmer med arbetsboken enligt följande huvudpunkter i GROW-metoden:

Att ställa upp målsättningar och nå dem
Självutvärdering – SWOT-analys
Analysera valmöjligheter
Slå fast utvecklingsplan

Vem programmet är för

Programmet riktar sig till Dig som har högskoleutbildning, är arbetslös eller hotad av arbetslöshet och vars sysselsättningsmöjligheter skulle gynnas av en bred ledarskapsutbildning för att därigenom bli en mer motiverande förman, projektledare, teamledare eller medarbetare.

Utbildningsspråken är svenska och finska, vid behov engelska. Du får alltid använda ditt eget modersmål (finska eller svenska) men bör förstå båda språken i såväl skrift som tal. Till utbildningen antas 16 deltagare.

Målsättning

Vår målsättning är att ge dig de färdigheter du behöver för att kunna leda och utveckla ett eget team eller en egen enhet såväl inom den privata som offentliga sektorn. Efter programmet vet du hur du utvecklar och motiverar dina medarbetare. Du har kunskap för att planera, sätta mål och känner till de vanligaste fallgroparna inom ledarskap.

Information & ansökan

Utbildningsrådgivningen, tfn: 0295 020 712 mån-fre kl. 9 – 16.15 eller utbildningsradgivning@te-byran.fi alt.
Hanken & SSE, Yvonne Högholm, tfn: 040–3521720 mån-tors kl.10-15, yvonne.hogholm@hankensse.fi 

Man kan söka till utbildningen via den ansökningsblankett som hittas på arbets- och näringsbyråns hemsida www.te-tjanster.fi (bankkoder behövs för identifiering av den sökande). Fyll i ansökan omsorgsfullt.

Vi bygger tillsammans en grund som hjälper dig utvecklas till en bättre ledare.

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Yvonne Högholm
Yvonne Högholm
Senior Project Manager
+358 40 3521 720 email hidden; JavaScript is required
Jaa sivu