Takaisin ohjelmiin

Fördjupad Excel och Power BI

Moduulin sijainti
Online
Kieli
Ruotsi
Rekisteröinnin päättymisaika
17 toukok. 2023

Programöversikt

Bättre analys och presentation av affärsprocesser och ekonomi. Fördjupad Excel och grunderna i Power BI är en programhelhet inom hantering, uppföljning och presentation av data med hjälp av Excel. 

Oberoende om du jobbar i ledningen, som mellanchef eller som expert inom ditt företag ställs du ofta inför det faktum att du har för lite tid att analysera data och presentera informativa rapporter, samt hur du ändrar importerad data så att man kan få ut rapporter och presentioner av datan. Detta gäller för de flesta affärsprocesser inom ett företag - ledning och ledningssystem, inköp och lagerhantering, KPIs, some-analyser, försäljning och CRM, nyhetsbrev, ekonomistyrning, bokföring, tidsuppföljning, projektuppföljning m.m.

Trots alla våra affärssystem måste vi ta fram extra analyser och presentationer för att få fram den info som vi söker.

Programinnehåll & struktur

Programmet arrangeras mellan kl. 9 - 14 online via Zoom. Deltagande i programmet kräver desktop version av Excel och Power BI. Vi rekommenderar att ha tillgång till två skärmar.

Modul 1

30 toukok. 2023
Excel formler och funktioner
Snabbrepetition av grunderna
Cell referenser
Kalkylblads formler
Länkning mellan arbetsböcker
Effektivare formler
Listor
Villkor styrd formatering
Målsökning
Tips och tricks
31 toukok. 2023
Excel listor och pivot
Dela data i kolumner
Textfunktioner för att ”städa” upp data
Omvandla en lista till tabell
Pivot tabeller
Pivot sammanställning från flera tabeller
KPI – Key Performance Indicator

Under den första modulen kommer vi att sammanslå information från olika arbetsböcker med olika tekniker som till exempel konsolidering, för att sedan kunna analysera data. Vi bekantar oss med formelgranskning och andra Excel funktioner och verktyg. Vi går även igenom hur man importerar data till Excel och problematiken kring detta. När vi väl fått in data gör vi sammanställningar och rapporter på olika sätt som till exempel försäljningsstatistik per kund, kundgrupp och produkter.

Modul 2

13 kesäk. 2023
Grunderna i Power BI
Power BI översikt
Användargränssnittet
Importera data
Skapa en rapport (visualisering av data)
14 kesäk. 2023
Grunderna i Power BI fortsättning
Skapa en rapport fortsättning
Publicera rapporten till Power BI-molnet

Under den andra modulen går vi igenom hur vi får data från Excel till visuella rapporter via Power BI.

Vem programmet är för

Personer som behöver använda Excel och Power BI för att omforma och analysera data, för att bättre förstå helheter inom en affärsprocess eller ett företag. Programmet lämpar sig för till exempel ekonomichefer, controllers, bokförare, säljare, marknadsförare, inköpare, ledning mm. Programmet lämpar sig också bra för personer som jobbar med ”big data”.

Vi rekommenderar att du jobbat kontinuerligt med Excel under en tid och att du redan har grundkunskaper inom Excel för att effektivt kunna ta nästa steg och jobba med fördjupningen inom Excel i detta program.

Målsättning

Programmet ger dig möjlighet att utnyttja mer av Excels potential och presentera resultaten med hjälp av Power BI. Du lär dig att hantera länkningar, olika funktioner, formelgranskning m.m. för att öka din effektivitet. Du lär dig sammanfatta resultat från big datalistor till läsliga rapporter och analyser.

Hanken & SSE prioriterar ett aktivt lärande under våra programdagar. Aktivt lärande är en form av erfarenhetsbaserat lärande. Det är ett sätt att få deltagarna att aktivt handskas med frågor, metoder, koncept och processer som har en stark återkoppling till organisations- eller företagsmiljön. Våra föreläsare har ett starkt kunnande inom de teman, affärsområden eller affärsprocesser som berörs under modulerna. Vi strävar efter att under de olika modulerna ge deltagarna ökat kunnande inom programmets centrala temaområden samt användbara verktyg eller metoder för utveckling av affärsverksamheten.

Utbildare

Boris Isaksson har arbetat som utbildare sedan 1985, allt från traditionell lärarledd utbildning till personlig coachning, seminarier, databasutveckling i Access och MS SQL, support mm. Förutom utbildning har han jobbat med programmering i MS Office och gjort allehanda hjälpprogram samt designat databaser både i MS SQL och Access.

Boris började sin karriär på IBM i Sverige som instruktör för företagets samnordiska skolningscentra på Lidingö, men jobbade också med företags- och systemkonsultering. Nu är han bosatt i Finland och jobbar främst med stora internationella företag.

Pris

Hela programmet: 1390 € (+moms 24 %) per deltagare

En modul: 790 € (+moms 24 %) per deltagare. Meddela i anmälan i vilken modul du önskar delta.

I priset ingår live föreläsning där du har möjlighet att ställa direkta frågor till föreläsaren. Ett digitalt diplom fås efter avslutat program.

Plats

Programmet arrangeras online via Zoom.

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Jaa sivu