Takaisin ohjelmiin
Ledarskap

Från förman till ledare

Moduulin sijainti
Vaasa
Kieli
Ruotsi

Programöversikt

Programmet Från förman till ledare ger dig redskap som hjälper dig utveckla ett effektivt och framgångsrikt ledarskap. Programmet ger dig en djupare insikt om dig själv och din position i företaget och hur du kan bli bättre på att leda dina medarbetare mot gemensamma mål. Du erhåller en större förståelse kring att driva styrnings- och förändringsarbete samt vikten av ett välfungerande ledningsgruppsarbete. Programmet ger dig även en djupare insikt i ekonomistyrningens betydelse för att driva framgångsrika företag.

Utgångspunkten för programmet ligger i uppdraget att leda och utveckla det strategiska och operativa arbetet i syfte att nå organisationens målsättningar.

Covid-19

Pga Covid 19-pandemin beaktar vi det regionala smittoläget då vi besluter om att arrangera modulerna online eller på plats. Utgångsläget är att utbildningsarrangemangen sker på plats.
Om saker och ting normaliseras så erbjuder vi ändå så kallade hybridlösningar där man kan välja vilket format av undervisningen man tar del av.

  • Det går att delta i klassrum fysiskt där vi sitter i U-form med säkerhetsavstånd. Undervisningen och presentationer körs via Zoom.
  • Det går att delta på distans, vi riggar upp en konferensutrustning med bra ljud och bild och undervisningen körs via Zoom.

Programinnehåll & struktur

Programmet består av totalt sex dagar närstudier. Genom att delta i programmet får du en djupare insikt i dina styrkor och drivkrafter och blir bättre på att leda dina medarbetare mot gemensamma mål. Du får även en bättre förståelse för de sammanhang och perspektiv som är viktiga på en ledningsgruppnivå.

Deltagarnas egen aktivitet i form av frågor, reflektioner samt erfarenhetsutbyten i gemensamma aktiviteter utgör en viktig del av programmet.

Modul 1

12 lokakuuta 2021
Strategi för tillväxt
Strategiska och operativa utmaningarna nu och framöver
- Coronavirusets inverkan på företagandet
- Scenarioarbete på kort- och lång sikt
- Hantering av komplexitet
Att skapa en gemensam vision och agil handlingsplan
Kärnfaktorer för ett framgångsrikt strategiarbete

Workshop i grupper
13 lokakuuta 2021
Ledarens roll och ansvar
Ledarens roll vs. förmannens roll
Självkännedom om konsten att leda sig själv
Olika ledarskapsstilar
- Visionärt ledarskap
- Coachande ledarskap

Workshop i grupper: Coaching
Inbjuden gästtalare

Modul 2

9 marraskuuta 2021
Företagets ledningsgruppsarbete
Ledningsgruppens sammansättning
Ledningsgruppens årsklocka
Från strategiska beslut till operativa handling
Rätt styrning tack vare rätt mätning
Key Performance Indicators (KPI)
Rätt frågor på mötesagendan
10 marraskuuta 2021
Ekonomiplanering, analys och uppföljning
Affärsprocesser, bokslut och bokslutsanalys
Ekonomiska nyckeltal
Vad kännetecknar ett framgångsrikt finländskt företag?
Kostnadskalkylering
Budgetering
Beslutsfattande med ekonomiska kalkyler

Modul 3

7 joulukuuta 2021
Teamarbete
Individ och grupputveckling
Effektiv kommunikation med transaktionsanalys (TA)
Teamroller – personligheter och beteenden i team
Mötesteknik
8 joulukuuta 2021
Ledarskap och förändringsledning
Att leda för topprestation
Vikten av positiv kommunikation
Förändringsledning och simulering

Inbjuden gästtalare
1 joulukuuta 2022
1 joulukuuta 2022

Vem programmet är för

Programmet riktar sig till dig som har några års arbetserfarenhet som förman med exempelvis affärs-, personal-, produkt- eller utvecklingsansvar och som vill få en bredare och djupare kunskap inom affärsutveckling och ledarskap samt utvecklas såväl professionellt som personligt.

Till programmet antas max. 16 deltagare.

Målsättning

Programmet syftar till att göra dig tryggare i din ledarroll, samt att utveckla och förbättra din förmåga att hantera dagliga utmaningar inom ledarskapet och den operativa verksamheten. Målet är att du efter avslutad utbildning har tillräckligt med kunskap för att kunna ta ett större ansvar i din organisation. 

Utbildare

Som utbildare fungerar professionella föreläsare från Hanken & SSE samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet. Önskar du att se ett sammandrag på föreläsarprofilerna så sänder vi det gärna till dig.

Pris

2890 € (+ moms 24 %) per person. 

I priset ingår föreläsningar, föreläsningsmaterial, ett års licens på digital inlärningsplattform, grupp-/individuella arbeten samt ett digitalt diplom.

Plats

Programmet arrangeras i första hand på plats i Hanken Svenska handelshögskolans utrymmen i Vasa, man kan också arrangeras som hybridlösning för detagare som inte har möjlighet att närvara på plats.

Hanken & SSE hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni önskar övernatta i Vasa under programdagarna.


Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Åsa Hämäläinen
Åsa Hämäläinen
Senior Project Manager
+358 40 352 1748 email hidden; JavaScript is required
Jaa sivu