Takaisin ohjelmiin
Social impact, Strategy

Strategisk hållbar utveckling

Uusi
Seuraava ohjelma alkaa
10 lokakuuta 2023
Moduulin sijainti
Vaasa
Kieli
Ruotsi
Rekisteröinnin päättymisaika
19 syyskuuta 2023

Programöversikt

De ökade kraven på hållbarhet kommer från olika håll i vårt samhälle. Förväntningar från kunder, arbetstagare och investerare ökar och det finns även en finansiell risk med att ligga efter i hållbarhetsarbetet. Hur kommer man igång? Hur utvecklar man sitt hållbarhetsarbete för att möta de krav och utnyttja möjligheterna för att säkerställa en lönsam verksamhet? Syftet med Hanken & SSE Executive Education programmet Strategisk hållbar utveckling är att hjälpa företagen komma igång med hållbarhetsprocessen genom att fokusera på grunderna i hållbarhet, nulägenanalysen, handlingsplanen och kommunikationen.

Programmet är en fem dagars helhet som ger dig ramverk för hur man genom att tillämpa hållbarhetsmålen, framgångsrikt kan uppnå en ökad lönsamhet och positiv påverkan för företaget och miljön. Du kommer att få konkreta och praktiska verktyg och metoder som fungerar som hjälp och stöd vid skapandet av en framgångsrik strategisk hållbar utveckling och handlingsplan i företaget. Under tre moduler berör vi de mest centrala aspekterna inom strategisk hållbar affärsutveckling och företagen får definiera sin strategiskt hållbara utveckling genom att analysera och identifera sin egen position. Vi tar även upp kommunikation - hur kommunicerar man hållbarhetsarbetet både internt och externt? Vikten av trovärdig och ärlig kommunikation. Under programmets gång skapar även deltagarna en handlingsplan, hur implementeras strategin på kort- och långsikt? Grunden till en handlingsplan som stöder lönsamhet, miljöhänsyn, varumärke och socialt engagemang.

Programinnehåll & struktur

Programinnehåll & struktur

Modul 1 Introduktion och bästa praxis (1,5 dag)

10 lokakuuta 2023
Introduktion
Varför är hållbarhet viktigt? Målsättningar för hållbar utveckling.
Nationella & globala riktlinjer och ramverk. Agenda 2030.
11 lokakuuta 2023
Bästa praxis
Lokala företagsexempel
Nuläge (förhandsuppgift)
Vad betyder hållbarhet? Hur jobbar vi med hållbar utveckling i min organisation?
Påbörjar dialog internt för förankring.
Uppdrag och stöd av ledningen med koppling till företagsstrategin
Inledning till strategiarbete

Modul 2 Strategi och kommunikation (2 dagar)

28 marraskuuta 2023
Strategisk planering
Strategi och hållbarhet utgående från agenda 2030.
Strategisk analys och planering.
Definiera hållbarhetsmognad och identifiera relevanta hållbarhetsmål.
Konkretisera verksamhetens hållbarhetsfilter utifrån hela värdekedjan.
29 marraskuuta 2023
Kommunikation
Kommunicera hållbarhetsarbetet
Målgrupper för kommunikation om hållbarhet
Trovärdig och ärlig kommunikation. Greenwashing.
Praktiska exempel för reflektion i grupper.

Modul 3 Strategi och handlingsplan (1,5 dag)

23 tammikuuta 2024
Strategic
Strategi och innovationer
Hållbarhetsvärden
Risk- och konsekvensanalys
Intressentanalys (inside-out vs. outside-in)
Väsentlighetsanalys (prioritering av hållbarhetsmål, var gör vi mest nytta?)
KPI
24 tammikuuta 2024
Pitching av handlingsplan
Företagets hållbarhetsstrategi är grunden för en handlingsplan för implementation och kommunikation på kort- och långsikt.
Kort presentation (pitch) av arbetet såhär långt (strategi och handlingsplan).
Självförtroende för att föra arbetet vidare.

Vem är programmet för

Programmet är för SME-företag och organisationer som vill kartlägga både risker och möjligheter i verksamheten och komma igång med att utveckla ett strategiskt hållbarhetsarbete, kombinerat av ekonomiska synvinklar och lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang.

Som deltagare i programmet kan du ha företagets miljö- eller hållbarhetsansvar på ditt bord eller vara i ledande position, VD/ägare med ansvar över miljö, hållbarhet och kvalitetsfrågor.

Programmet passar även för personer som jobbar med både intern och extern kommunikation.

Målsättning

Målet med programmet är att öka kunnande kring hållbarhetsfrågor både på individ- och organisationsnivå.

Deltagaren:

 • Bättre förståelse för vilka krav som gäller vid ett ansvarsfullt företagande i en hållbar affärsmiljö
 • Konkreta och praktiska verktyg och metoder som fungerar som hjälp och stöd vid skapandet av en framgångsrik strategisk hållbar utveckling och handlingsplan i företaget
 • Synvinklar på risker och möjligheter och dess ekonomiska inverkan
 • Redskap att kommunicera hållbar utveckling såväl internt som externt
 • Ett utökat nätverk för erfarenhetsutbyte kring hållbarhetsfrågor

Organisationen:

 • Fördjupade kunskaper i Agenda 2030 hållbarhetsmål
 • Ramverk för hur man genom att tillämpa hållbarhetsmålen, framgångsrikt kan uppnå en ökad lönsamhet med positiv påverkan för företaget, samhället och miljön.
 • KPIs för hållbarhet
 • En handlingsplan för det egna fortsatta hållbarhetsarbetet
 • Hur hållbarhet stöder brand, marknadsföring och kommunikation
 • Förstärkt arbetsgivarvarumärke


  Inlärningsmetoder

  Hanken & SSE prioriterar ett aktivt lärande där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig. Vi varierar undervisningen med praktiska övningar och självstudier. 

  Pris

  3790 € (+moms 24%) / per deltagare

  6490€ (+moms 24%)/ 2 personer från samma företag 

  7590€ (+moms 24%) / 3 personer från samma företag

  Utbildare

  Som utbildare fungerar erfarna föreläsare från universitetssektorn samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet.

  Ota yhteyttä
  saadaksesi lisätietoja

  Image for Inger Aaltonen
  Inger Aaltonen
  Growth Area Director, Learning Solutions
  +358 41 451 4600 email hidden; JavaScript is required
  Jaa sivu