Takaisin ohjelmiin
Redovisning

Bokslut och beskattning

Moduulin sijainti
Online
Kieli
Ruotsi

Programöversikt

Bokförarens arbete är mångsidigt och innehåller ofta komplicerade frågeställningar. Att bokföraren snabbt och korrekt kan presentera lösningsförslag är av stor betydelse för kunderna. Med tiden blir bokförarens kompetensområden allt mer omfattande och som bokförare är det viktigt att du besitter de kunskaper som behövs för du skall kunna utföra ditt arbete på ett sakkunnigt och professionellt sätt. Att till exempel förstå beskattningens inverkan på företagets verksamhet och bokföring samt bokslutsarbetets processer är områden som kräver en hög kompetens.

Hanken & SSE Executive Education har utvecklat ett koncentererat och praktiskt programpaket som tar fasta på de frågeställningar du som bokförare möter i bokförings- och bokslutsarbetet. Detta kompetenshöjande program har utformats tillsammans med representanter från bokföringsbranschen för att motsvara de kompetenskrav som ställs på dig som jobbar med bokföring, bokslut och beskattningsfrågor.

Vem programmet är för

Du som har några års arbetserfarenhet av bokföring och önskar fördjupa eller uppdatera dina kunskaper inom bokslutsrelaterade frågor och arbetssätt samt frågor gällande beskattning. Programmet vänder sig i första hand till anställda på bokföringsbyråer. Även anställda på företag med egen bokföring och ekonomifunktion är välkomna att delta.

Målsättning

Målsättningen med programmet är att ge dig konkreta och verklighetsförankrade verktyg och arbetssätt samt stärka ditt kunnande inom bokslutsrelaterade arbetsprocesser samt frågor som berör företagets beskattning. Målsättningen är också att skapa förutsättningar för ett professionellt och effektivt handhavande av dessa frågor inom den egna organisationen med kunden i fokus.

Utbildare

Som utbildare fungerar mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet. Fråga gärna efter info om du är intresserad.

Inlärningsmetoder

Våra föreläsningar utgår från ett aktivt lärande och temadiskussioner där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig.

Undervisningen innehåller både teoretiska grunder inom företagsledning och -ekonomi samt praktiska metoder kring företagets operativa processer. Undervisningen varieras med både individuella övningar och gruppövningar .

Pris

För hela programmet: 1390 euro (+ moms 24 %) per person. 

För enskild modul: 390 euro (+ moms 24%) per person.  

I priset ingår live föreläsningar, föreläsningsmaterial, och ett digitalt diplom.

Plats

Programmet arrangeras ONLINE via Zoom.

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Yvonne Högholm
Yvonne Högholm
Senior Project Manager
+358 40 3521 720 email hidden; JavaScript is required
Jaa sivu