Takaisin ohjelmiin
Finansiell ekonomi

Prepkursen APV2

Moduulin sijainti
Online
Kieli
Swedish
Ohjelman tyyppi
Personal development
Rekisteröinnin päättymisaika
8 huhtikuuta 2022

Programöversikt

Prepkursen APV2 - Investeringsrådgivarens och kapitalförvaltarens stöd inför placeringsspecialistexamen.

Placeringsspecialistexamen APV2 är en högt värderad examen och för branschfolk ett sätt att påvisa det kunnande som krävs i uppgifter relaterade till investerings- och värdepapperstjänster. Examen i placeringsärenden APV1 är en examen som auktoriserats av Finans Finland rf. Regleringen av sektorn för investeringstjänster ställer fr.o.m. 3.1.2018 krav på bedömningen av kompetensen hos den personal som ger investeringsrådgivning och ger information om eller säljer finansiella instrument eller investeringstjänster.

APV-examina motsvarar till sina kunskapskrav Swedsec Licens-examen i Sverige. Vardera examen är ömsesidigt godkända både i Finland och i Sverige.

Tentinformation

Tentamen för Placeringsspecialistexamen (APV2) digitaliserades från och med 2018. Digitalisering innebär mera flexibilitet både gällande tentamens tidpunkt och ort, man reserverar en personlig tid som inte mera är bunden till ett specifikt grupptentdatum.

För att godkännas i tentamen krävs att 60 % av svaren är korrekta. Dessutom måste minst 50 % av svaren i alla ämneskategorierna vara korrekta, förutom inom företagsekonomi där kraven är 20 % rätta svar. I tenten har man tre timmar tid att svara på 100 flervalsfrågor. Man måste svara på alla frågor.

Orter där tentamen kan avläggas digitalt är: Helsingfors, Raisio, Villmanstrand, Tammerfors, Vasa, Iisalmi, Varkaus, Rovaniemi och Uleåborg.

Programinnehåll & struktur

Modul 1

27 huhtikuuta 2022
Nationalekonomi
Resursomvandlingsprocessen och produktionsfaktorerna
Prissättningen på marknaden/utbud och efterfrågan
Det nationalekonomiska kretsloppet
Utrikeshandelns betydelse
Den offentliga sektorns roll/finans- o penningpolitik
28 huhtikuuta 2022
Företagsekonomi och analys
Företagets bokslut, innehåll och reglering
Justering av bokslutsinformation
Bokslutsanalys och centrala relationstal
Förhållandet mellan bokslutsinformation och marknadsvärde
Statistisk analys av relationstal

Modul 2

4 toukokuuta 2022
Kapitalmarknadens struktur, dess delmarknader, instrument som handlas på dessa samt grundläggande prissättningsteori
Kapitalmarknaden och dess delmarknader
Olika finansiella instrument
Marknadseffektivitet och dess implikationer
Räntebärande instrument samt aktier; värdering och prissättning
Mäta och prissätta risk
Företagsvärdering
5 toukokuuta 2022
Ge en inblick i de derivativa marknaderna, strukturerade investeringsprodukter samt placeringsfondsmarknaden
Derivativa instrument; optioner och futurer
Strukturerade produkter
Placeringsfonder reglering,evaluering och portföljförvaltning
Ansvarsfulla investeringar

Modul 3

11 toukokuuta 2022
Försäkringssparande
Produkter och avtal för försäkringssparande
Pensionssystemets uppbyggnad o marknaden för försäkringssparande
Procedurregler vid försäkringssparande
12 toukokuuta 2022
Beskattning av investeringar
Beskattning av privatpersoner i huvuddrag
Kapitalinkomstbekattningens grunder
Avdrag för kostnader
Skatteplanering ur ett investerarperspektiv
Investering som näringsverksamhet
1 syyskuuta 2019
Nationalekonomi och finansmarknaden (KH)
Nationalekonomins kretslopp
Ekonomisk politik som styrinstrument
Makroekonomi och prissättning av finansiella instrument
Kapitalmarknadens delmarknader
Genomgång av gamla tentfrågor

Lagstiftning om etik gällande tillhandahållande av investeringstjänster samt privaträttens grunder (ML)
Lagstiftning om etik gällande tillhandahållande av investeringstjänster
Genomgång av gamla tentfrågor
2 syyskuuta 2019
Lagstiftning om etik gällande tillhandahållande av investeringstjänster samt privaträttens grunder, forts. (ML)
Privaträttens grunder

Beskattning av investeringar samt familje- och arvsrättens grunder (ML)
Beskattning av investeringar
Arv och beskattning
Familje- och arvsrättens grunder
Genomgång av gamla tentfrågor
3 syyskuuta 2019
Investeringsprodukter och -verksamhet (KH)
Instrumentens egenskaper och prissättning
Risk och prissättning av risk
Placeringsfonder, fondförvaltning och fondevaluering
Derivativens användning, prissättning och risk
Genomgång av gamla tentfrågor
4 syyskuuta 2019
Företagsekonomi (HH)
Bokslutsanalys och relationstal
Justering av bokslutsuppgifter
Företagsvärdering
Genomgång av gamla tentfrågor

Vem programmet är för

Preparandkursen inför Placeringsspecialistexamen - APV2 riktar sig i första hand till dig som har krävande lednings-, tillsyns- och kundbetjäningsuppgifter på värdepappersmarknaden. Du kanske är investeringsrådgivare eller kapitalförvaltare och arbetar tex med uppgifter relaterat till privatbanksverksamhet eller kapitalförvaltning.

Kunskapskraven i placeringsspecialistexamen utgår från att man kan det centrala innehållet i APV1, dvs kunskaper i finansiering, nationalekonomi, företagsekonomi, redovisning och juridik. Placeringsspecialistexamen kan avläggas enbart av den som redan tagit Examen i placeringsärenden APV1.

Till programmet tar vi in max 15 deltagare.

Målsättning

Finans Finland rf:s rekommendation är att alla anställda med mer kvalificerade arbetsuppgifter i anslutning till investeringstjänster avlägger APV2-examen. Målsättningen med denna förberedande kurs är att förbättra förutsättningarna för deltagarna att avlägga APV2-examen.

Utbildare

ED, professor, Kenneth Högholm (KH), Hanken
ED, universitetslektor Henrik Höglund (HH), Hanken
Advokat Max Lindholm (ML), Advokatbyrå Max Lindholm Ab

Pris

Deltagaravgift: 1.990 € / person (+ moms 24 %). I priset ingår föreläsningar, föreläsningsunderlag samt lunch och kaffe. Kursdeltagarna står själva för kurslitteratur och eventuella logikostnader.

Plats

Utbildningen hålls i Svenska Handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa.

Till Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet.

Hanken Fortbildning hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande. I samarbete med Wasaline kan vi för deltagare som reser från Umeå erbjuda förmånliga resepaket.

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Yvonne Högholm
Yvonne Högholm
Senior Project Manager
+358 40 3521 720 email hidden; JavaScript is required
Jaa sivu