Muutosturva yli 55-vuotiaille

Vuoden 2023 alussa astui voimaan uusi muutosturvakokonaisuus yli 55-vuotiaille. Uusi laajennettu muutosturva parantaa yli 55-vuotiaiden asemaa muutostilanteissa ja nopeuttaa irtisanotun työntekijän uudelleentyöllistymistä.

Vanhassa työsopimuslaissa säädetyn muutosturvan lisäksi uusi muutosturva koskee kaikkia tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanottuja yli 55-vuotiaita, jotka ovat olleet vähintään viisi vuotta saman työnantajan palveluksessa.

KEKSI STK Hanken SSE muutosneuvottelut 80955

55 vuotta täyttäneiden muutosturvaan kuuluu

Muutosturvaraha
Muutosturvarahan maksaa työttömyyskassa tai Kela, ja se vastaa irtisanotun yhden kuukauden palkkaa. Muutosturvaraha ei vähennä työttömyyspäivärahaa tai siirrä sen alkamisajankohtaa.
Muutosturvakoulutus
Muutosturvakoulutuksen järjestää työ- ja elinkeinotoimisto, ja sen arvo vastaa enintään irtisanotun työntekijän kahden kuukauden palkkaa.
Työllistymisvapaa
Työllistymisvapaa mahdollistaa työntekijälle vapaan saamisen irtisanomisaikana, jotta hän voi tehdä osaamis- ja työkykykartoituksen tai aloittaa muutosturvakoulutuksen. Vuodesta 2023 alkaen työllistymisvapaiden pituus on 5, 15 tai 25 päivää.

Uudistunut muutosturva koskee henkilöä, jos:

  • Työsuhde on päättynyt tuotannollisten tai taloudellisten syiden vuoksi 1. tammikuuta 2023 tai sen jälkeen.
  • Henkilö on täyttänyt 55 vuotta irtisanomispäivään mennessä.
  • Henkilö on ollut yhtäjaksoisesti työsuhteessa samassa yrityksessä vähintään viiden vuoden ajan.
About image

Miten uusi muutosturva rahoitetaan?

Uusi muutosturva rahoitetaan Työllisyysrahaston kautta muutosturvamaksulla, joka muodostuu irtisanovan työnantajan osasta ja yhteisestä osasta. Yhteinen osa rahoitetaan kaikilta työnantajilta työttömyysvakuutusmaksua korottamalla.

About image

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja

Voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä ohessa olevaa lomaketta.

Vaihtoehtoisesti voit ottaa suoraan yhteyttä Emiliaan.
Image of Emilia Sainisalo
Emilia Sainisalo
Growth Area Director, Career Lifecycle Solutions
+358 45 677 8557 emilia.sainisalo(a)hankensse.fi