Executive coaching

Executive coaching

Executive coaching on tarkoitettu tilanteeseen, jossa haluat sparrausta johtoryhmällesi tai itsellesi löytääksesi parhaan tavan toimia muuttuneessa tilanteessa, asioiden pohtimista uusista näkökulmista tai ajatusten tuulettamista.

Executive coaching

Executive coaching on kokeneiden johtajien ajattelua ja totuttuja toimintatapoja haastava kehityskokonaisuus, jonka tarkoitus on kääntää oivallukset toiminnaksi ja liiketoiminnan hyödyiksi sekä tukea coachattavaa kasvamaan johtajana. Löytämällä uusia tapoja ajatella, uusia vahvuuksia ja toimintatapoja johtaja pystyy vastaamaan myös huomisen haasteisiin. Tähän tarvitaan haastajaa, sparrauskumppania - coachimme on sellainen. Executive coachimme tukee sinua johtajana käytännönläheisesti ja tuloksellisesti.

Ota yhteyttä

Millaisessa tilanteessa executive coachingista on hyötyä?

Kun on aika uusiutua tai yletä - Yrityksen strategia tai tilanne on muuttunut ja sinun on löydettävä uusi tapa johtaa

Kun on aika jatkaa eteenpäin
- Pohdit seuraava uraaskelta, joko nykyisen yrityksen sisällä tai sen ulkopuolella, tai kun pohdit isompaa uran muutosta.

Executive business coaching

Executive business coaching toimii erinomaisesti kun yritys on kriittisen strategisen hankkeen, muutoksen tai uuden johtamishaasteen edessä. Mitä ylemmällä tasolla organisaatiossa johtaja työskentelee sitä merkityksellisemmiksi tulevat muun muassa tulevaisuuden ennakointi, omistajan tahtotila ja hallituksen odotukset, oman roolin kirkastaminen ja johtajuusajattelun haastaminen. Näissä tilanteissa executive business coaching antaa tukea.

Executive career coaching

Executive career coaching on tarkoitettu tilanteeseen, jossa harkitset seuraavaa ura-askelta, joko nykyisen yrityksen sisällä tai sen ulkopuolella, tai kun pohdit isompaa uran muutosta. Executive career coaching tukee kun haluat suunnitella urasi merkityksellistä jatkoa ja lähteä tavoitteellisesti uutta kohti. Executive coaching toimii erinomaisesti osana johtaja- tai erosopimusta. Executive career coachingista löydät apua omien johtamisvahvuuksien kartoittamisen ja valmiuden etenemään urallasi toivottuun pisteeseen.

Executive career coachingin avulla uusiin haasteisiin - Katso video

Sertifioidut coachit 

Hanken & SSEn ryhmä- ja tiimicoachit ovat ICF:n (International Coaching Federation) sertifioimia ammatticoacheja. Kansainvälinen coachsertifiointi kertoo että coachilla on todistetusti vahva coachkokemus, hän päivittää tietojaan ja taitojaan säännöllisesti coachingista ja toimii ICF:n eettisten standardien mukaisesti.

What the customers are saying

Coaching on pakottanut miettimään mihin haluan käyttää osaamistani ja mihin suuntaan haluan viedä uraani ja käyttää aikaani. Se on selkeyttänyt ajatuksiani.

Kirsi Vine
Yksityispankkiiri ja yrittäjä
Taaleri

Coaching-prosessin tuloksena minulla on parempi kyky käsitellä komplekseja asioita ja haasteita.

Jan Hagelberg
Vice President
Casino Games

Coachingin oppina olen alkanut aktiivisemmin ajatella miten suhtautua erilaisuuteen, miten hyödyntää ja johtaa sitä tuloksekkaasti. Erilaisuutta ymmärtämällä voin myös sopeuttaa omaa lähestymistapaani

Timo Liuksila
Development team lead
Finnvera

Sain coachingista apua työtehtävien muuttuessa. Syvälliset keskustelut ja käytännön harjoitukset jouduttivat uuden roolin omaksumista.

Teemu Sukki
Huoltotoimintojen päällikkö
VV-autotalot