Työn elinkaari
19 elokuuta 2020

Työnhaun valttikortti: oman fokuksen löytäminen

Työnhaun valttikortti: oman fokuksen löytäminen

Tuloksellisessa työnhaussa ja siinä menestymisessä oleellista on kohdistaa katse ja hakemukset niihin juuri itselle sopivimpiin paikkoihin. Näin et kuluta arvokasta työnhakuaikaasi hakemalla sinulle epäsopivia paikkoja.

Mutta mistä sitten tietää, mitkä ovat niitä itselle parhaita ja mieluisimpia paikkoja?

Keskiössä oman osaamisen, metataitojen sekä motivaation hyödyntäminen

Omaa työnhaun fokusta määritellessä kannattaa pohtia missä organisaatiossa ja millaisessa tehtävässä pääsisi hyödyntämään omaa osaamista, metataitoja sekä motivaatiota ja mielenkiintoa. Katsahda siis hiukan taaksepäin ja pohdi, mitä taitoja ja osaamista aiemmat kokemuksesi ovat tuoneet sekä suuntaa katsetta tulevaan: mistä motivoidut, mitkä työtehtävät ja aihealueet sinua kiinnostavat. Myös muun muassa kehittymismahdollisuudet, uralla eteneminen, sijainti, etätyömahdollisuudet tai palkkataso voivat joillekin olla määritteleviä ja jopa ratkaisevia seikkoja. Useimmiten tärkeää työssä jaksamisen ja viihtymisen kannalta on myös se, että on tunnistanut omat arvot ja työskentelee omia arvoja vastaavassa ja arvot jakavassa organisaatiossa.

Työn merkityksellisyys ja organisaatiokulttuuri

Edellä luetellun lisäksi oman kohdeyrityksen ja -tehtävän pohdinnassa on hyvä ottaa huomioon työn merkityksellisyys sekä organisaatiokulttuuri. Työn merkityksellisyys on noussut vauhdilla työnhaun ja työelämän keskusteluihin. Työn merkityksellisyyden kohdalla pohdittavaksi nousee usein mikä on tärkeää, vastuullista ja tarkoituksenmukaista nyt ja tulevaisuudessa sekä millaisissa tehtävissä pääsisi hyödyntämään omaa osaamista ja olemaan tarpeellinen osa työyhteisöä. Työn merkityksellisyys voikin tarkoittaa eri asioita eri ihmisille: joidenkin kohdalla se voi liittyä esimerkiksi yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tai ympäristövastuuseen, toisten kohdalla se voi tarkoittaa sitä, että omaa työtä arvostetaan organisaatiossa ja työyhteisö on välittävä. Uutta työtä sekä omaa fokusta pohtiessa on tärkeää miettiä mistä itse saa merkityksellisyyden kokemuksia ja millaisten tavoitteiden ja arvojen eteen haluaa tehdä työtä.

Työtehtävien lisäksi myös työyhteisöllä ja organisaatiokulttuurilla on suuri vaikutus muun muassa työssä viihtymiseen ja jaksamiseen. Esimerkiksi henkilökohtaisista mieltymyksistä ja persoonasta riippuen jonkin työpaikan toimintakulttuuri voi toiselle olla unelmatyöpaikan must have -listalla ja toiselle ehdottomasti ei tätä -listalla. Työyhteisöstä ja organisaatiokulttuurista voi kuitenkin olla vaikea löytää tietoa, sillä esimerkiksi työpaikkailmoituksesta tätä saa harvoin kaivettua esiin. Omista verkostoista voi olla tässä suurta hyötyä. Yksi mahdollisuus on myös kysellä organisaatiossa jo työskentelevien, esimerkiksi sosiaalisen median kautta löytyvien henkilöiden kokemuksia ja näkemyksiä. Lisäksi on luotu erilaisia palveluja helpottamaan eri organisaatioiden työyhteisön ja -kulttuurin läpinäkyvyyttä. Näistä esimerkkejä ovat kansainvälinen Glassdoor sekä suomalainen Tunto.

Uravalmentajan sparrauksesta apua

Jos oma työnhaun kiintopiste on hukassa, pystyy uravalmentaja sparrauksen avulla auttamaan oman fokuksen kirkastamisessa sekä osaamisen tunnistamisessa. Uravalmentajan tuen avulla on lisäksi mahdollista tunnistaa juuri itselle merkityksellisyyttä luovia tekijöitä sekä niitä yritys- tai organisaatiokulttuurin osa-alueita, jotka ovat itselle tärkeitä vetovoimatekijöitä.

Työnhaku ei siis ole vain CV:n ja hakemuksen kirjoittamista. Se on paljolti myös oman osaamisen, motivaation ja merkityksellisyyden pohdintaa sekä organisaatioiden kulttuureihin ja arvoihin kohdistuvaa tiedonhankintaa. Tärkeintä on itse tunnistaa ne pienet ja suuret tekijät, joita toivoo tulevalta työltään ja kohdistaa työnhaku niihin paikkoihin, joissa toiveet voivat toteutua.

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Tanja Aholaakko
Tanja Aholaakko
Project Manager
+358 40 963 5002
Jaa sivu