Työn elinkaari
17 joulukuuta 2020

”Mikä sinusta tulee isona?” – ja miten sellaiseksi kehityt

”Mikä sinusta tulee isona?” – ja miten sellaiseksi kehityt

”Mikäs se sinusta tulee isona?” on jo lapsuudessa sukulaisilta ja tutuilta kuultu kysymys. Tuolloin kysymykseen oli helppo vastata ne lähipiiristä tai lastenohjelmista tutut ammatit: poliisi, laulaja, palomies tai jalkapalloilija. Kysymys ei kuitenkaan ole vain lapsille osoitettu, sillä useat työikäisetkin pohtivat mikä minusta tosiaan tulisi isona – oli ikää sitten 25 tai 55.

Työmarkkinoiden ja osaamistarpeiden nopeassa muutoksessa sekä teknologian kehittyessä tuohon kysymykseen tuntuu kuitenkin olevan yhä vain vaikeampi löytää vastausta, koska kaikkia tulevaisuuden ammatteja ja nimikkeitä ei ole vielä olemassa. Myös tuttujen ammattien ja nimikkeiden työtehtävät muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti esimerkiksi teknologian kehityksen seurauksena. Oman osaamisen ylläpito ja kehittäminen onkin työllistymisen, mutta myös tulevaisuuden työelämän tarpeiden ja kannalta tärkeää.

Miksi omaa osaamista tulee kehittää?

”Työelämä muuttuu ja osaaminen vanhenee, vaatimukset osaamiselle kasvavat joka alalla. Joka neljäs työtehtävä muuttuu merkittävästi seuraavan 10–20 vuoden aikana.”

”Työmarkkinoiden ja työelämän muutos tulee kiihtymään. Työpaikkoja häviää ja uusia työpaikkoja syntyy. Myös alojen sisällä eri töiden ja eri työtehtävien sisällöt muuttuva ja kehittyvät, ja tämä edellyttää kaikilta oman osaamisen kehittämistä ja päivittämistä.”

Yllä on muutamia lainauksia opetus- ja kulttuuriministeriön jatkuvan oppimisen seminaarista marraskuulta 2020. Työelämän onkin pitkään sanottu olevan murroksessa, ja etenkin teknologian kehityksen, automatisaation ja uusiutuvien luonnonvarojen siirtymän myötä uusia työtehtäviä syntyy ja joitain tehtäviä katoaa tai niitä korvataan uusilla innovaatioilla ja ratkaisuilla. Tässä muutoksessa luovimiseen ja sen mukana pysymiseen tarvitaan jatkuvaa osaamisen kehittämistä sekä ripaus uteliaisuutta.

Uteliaisuus uusia asioita kohtaan, kehittymis- ja kokeilunhalu sekä into uuden oppimiseen ovatkin oleellisissa rooleissa jatkuvassa oppimisessa. Myös positiivinen asenne kehittymistä ja uuden oppimista kohtaan on tärkeää. Se ”oma juttu”, eli vastaus kysymykseen ”mikä sinusta tulee isona”, voi myös muuttua matkan varrella tai oma suunta voi löytyä vasta myöhemmin kokemuksen myötä. Siksi onkin tärkeää kulkea avoimin mielin, kehittää omaa osaamista ja aika-ajoin kiinnittää huomio myös omaan uraan ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Kartoita tulevaisuuden osaamistarpeet

Koska tulevaisuuden halutuimman osaamisen tai merkittävimmät osaamisalueet ennustavaa kristallipalloa ei ole olemassa, ei myöskään ole yksiselitteistä vastausta kysymykseen “mitä sitten kannattaa opiskella?”. Karkeana ohjenuorana voi kuitenkin pitää seuraavaa: kuten työnhaussa, myös osaamisen kehittämisessä on tärkeää muistaa omat motivaattorit ja mielenkiinnon kohteet, mutta on hyvä myös pohtia työelämän ja työnantajien osaamistarpeita esimerkiksi 5–10 vuoden päästä.

Oletpa sitten vaihtamassa alaa tai kehittämässä osaamistasi edelleen, kannattaa tutustua oman ja muiden toimialojen trendeihin ja nouseviin osaamistarpeisiin. Kannattaa pohtia myös ”laatikon ulkopuolelta”, sillä yllättävistäkin osaamisyhdistelmistä voi tulevaisuudessa olla hyötyä. Omaa osaamista voikin sitten kehittää monella eri tavalla, esimerkiksi

  1. syventämällä oman alan ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta
  2. kehittämällä johtamisosaamista
  3. laajentamalla osaamista oman alan naapurialoille
  4. aloittamalla täysin uuden alan perusteiden opiskelun (esim. HR:stä koodariksi)
  5. kehittämällä metataitoja.

Erilaisten kurssien ja koulutusten tarjonnan paljoudessa voi olla haastavaa löytää oleellinen: ilman tavoitteita ja suunnitelmaa etenkin verkkokurssien joukosta tulee napattua kaikenlaista – usein kesken jäävää – opiskeltavaa aina koodauksesta Excel-kursseihin ja uuden kielen opiskelusta puutarhanhoitoon. Kannattaakin siis lähteä liikkeelle siitä, että tunnistat ja muistat omat tavoitteesi ja fokuksesi. Nämä muistamalla koulutusten valitseminen suurestakin valikoimasta on huomattavasti helpompaa.

Mikä sinulle on merkityksellistä?

Tärkeää työnhaussa ja tässä hetkessä on osata kertoa omasta osaamisestaan ja vahvuuksistaan sekä tiedostaa se, mikä itseä motivoi ja mikä itselle on merkityksellistä. Eli millaisten asioiden eteen on valmis tekemään töitä ja miksi. Urasuunnittelu ja oman osaamisen pohdinta on siis tärkeää. Urasuunnittelua tehdessä kannattaa ottaa huomioon myös osaamisen kehittäminen ja jatkuvan oppiminen, mutta antaa myös sattumalle sijaa.

Kysymykseen ”mikä sinusta tulee isona” ei siis onneksi tarvitse olla tiedossa suoraa vastausta. Omaan työhön, uraan ja identiteettiin liittyvät pohdinnat kun jatkuvat läpi koko elämän, eivätkä valinnat useinkaan ole lopullisia – alaa tai työpaikkaa voi vaihtaa.

Myös osaamisen kehittäminen on jatkuvaa. Valmista ei siis valitettavasti (ja myös onneksi) tule koskaan. Työelämä muuttuu jatkuvasti, osaaminen kehittyy työssä sekä koulutusten kautta ja työuralla voi tehdä useitakin alanvaihdoksia. Tämän takia ”mikä sinusta tulee isona?” -kysymyksen sijaan tulisikin ehkä ennemmin kysyä ”mikä sinulle on työssä ja elämässä merkityksellistä?” tai ”mistä asioista olet kiinnostunut ja halukas oppimaan lisää?”.

Miten aloittaa jatkuva oppiminen?

Itsereflektointi ja urapohdinnat auttavat jo hyvin alkuun, mutta ura- ja osaamispohdintoja on hyödyllistä pohtia myös uravalmentajan kanssa. Uravalmentaja pystyy tuomaan omien näkemyksiesi rinnalle ulkopuolisen näkökulman tilanteeseesi ja auttamaan esimerkiksi oman osaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä tai alanvaihtoon.

Jos tunnistat jo nyt oman osaamisen kehittämisen fokuksesi ja haluat heti loikata jatkuvan oppimisen maailmaan, tutustu esimerkiksi Hanken & SSE:n ohjelmiin ja koulutuksiin, myös Hankenin MOOCeihin kannattaa tutustua. Kevyempi askel jatkuvan oppimisen pariin ovat esimerkiksi podcastit, tässä yksi englanninkielinen kestävän kehityksen aihepiirejä käsittelevä podcast.

Muista sekä työnhaussa että jatkuvassa oppimisessa positiivinen asenne, uteliaisuus uusia asioita kohtaan sekä kokeilunhalu. Ne kantavat pitkälle!

Ota yhteyttä
saadaksesi lisätietoja

Image for Tanja Aholaakko
Tanja Aholaakko
Project Manager
+358 40 963 5002
Jaa sivu