Työn elinkaaripalvelut
4 maaliskuuta 2021

Esimiestyö yt-tilanteen aikana

Esimiestyö yt-tilanteen aikana

Yt on tilanne, joka esimiehelle ja lähijohtajalle tulee todennäköisesti eteen jossakin vaiheessa uraa. Hyvä valmistautuminen ja ihmisten yksilöllinen huomioiminen kannattaa - kuten muussakin johtamistyössä.

Usein on ehkä helpointa ymmärtää yrityksen liiketoimintaympäristöä ja sitä kautta osata perustella omille tiimeille, miksi yritys on joutunut aloittamaan yt-neuvottelut. Tärkeää on myös tuntea lainsäädäntöä, että tietää, mitä yt-neuvotteluiden aikana voi sanoa ja miten prosessi etenee.

Kun uravalmentajina tapaamme työpaikkansa menettäneitä, muistaa heistä jokainen parhaiten oman esihenkilönsä käyttäytymisen yt:n aikana ja sen jälkeen. Oliko hänellä minulle aikaa ja sainko keskustelukumppanin minua pohdituttaneisiin asioihin.

Lähijohtaminen on tunteiden johtamista

Tunnejohtamisen taidot mitataan epävarmuuden ja paineen keskellä. Lähijohtajan tai esihenkilön on hyvä ymmärtää, kuinka itse reagoi epävarmuuteen ja samalla hyväksyä tiimiläistensä tunteiden koko kirjo ja erilaiset reaktiot.

Joukon nopeimmat lähtevät heti yt-tilanteesta kuultuaan miettimään uutta työpaikkaa, tai pohtivat mikä oma rooli mahtaakaan olla yt:n jälkeen. Osalle tilanne on niin suuri shokki, että he saattavat lamaantua, masentua tai sulkea asian kokonaan ajattelunsa ulkopuolelle.

Esihenkilön on tärkeää olla läsnä, kuunnella ja tukea jokaista yksilöllisesti. Esihenkilön haastetta lisää, että vastauksia kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin ei yt-neuvottelujen aikana vielä ole, eikä kenellekään voi luvata mitään. Esihenkilö voi kuitenkin osoittaa ymmärtävänsä tiimiläistensä huolta ja omalla olemuksellaan rauhoittaa tilannetta.

Lähijohtajan asenteella on merkitystä

Epävarmassa tilanteessa ilmapiiri tiimissä muuttuu usein jännittyneeksi ja tekemisen fokus saattaa siirtyä. Työt ehkä kasaantuvat, ja oman aseman varmistelu ja tärkeyden korostaminen muiden rooleja vähättelemällä voi nostaa päätään. Keskusteluihin hiipii negatiivinen ja kriittinen sävy. Tällöin lähijohtajan on hyvä katsoa peiliin ja varmistaa, että oma kommunikointi säilyy rakentavana ja eteenpäin katsovana.

Esihenkilön tehtävä on puuttua epäasialliseen käytökseen ja katkaista väärien huhujen leviäminen. Omalla asenteella on suuri merkitys tunnelman luomisessa: jos puhuu mahdollisuuksista, suuntaa katseen tulevaisuuteen ja muistaa antaa rohkaisevaa palautetta, niin silloin muutkin keskittyvät oman työnsä tekemiseen.

Vinkit yt-tilanteen johtamiseen

  • Tuttu asia muutosjohtamisesta - viestintä. Sitä ei voi olla liikaa eikä se voi olla liian selkeää. Ihmiset janoavat tietoa. On tärkeää, että kaikki esimiehet viestivät yhtenäisesti ja samanaikaisesti. Näin vältytään huhuilta ja eriarvoisuuden kokemuksilta.
  • Ole läsnä ja kuuntele. Varmista, että sinulla on riittävästi aikaa keskusteluihin sekä koko tiimin että yksittäisten työntekijöiden kanssa. Kiinnitä tähän erityistä huomiota korona-aikana, jos tiimi on etätöissä.
  • Tee mahdollisimman normaalisti töitä. Töihin keskittyminen vie pois turhasta spekuloinnista ja kaikki kokevat olevansa tarpeellisia. Varmista töiden sujuminen ja työhyvinvointi.
  • Hae tukea ja etsi keskustelukumppani. Juttele esimieskollegoittesi kanssa ja pyydä tukea muutosjohtamiseen HR:ltä tai ulkopuoliselta asiatuntijalta. Oman osaamisen ja jaksamisen varmistaminen on tärkeää.

Lähijohtajan oma hyvinvointi ja jaksaminen

Lähijohtajan tai esihenkilön oma hyvinvointi ja jaksaminen ovat YT-tilanteessa usein kovalla koetuksella. Fyysiseen hyvinvointiin ja sitä tukeviin tekijöihin, kuten uneen, riittävään palautumiseen, oikeanlaisen ravintoon ja liikkumiseen on tärkeä kiinnittää huomioita. On hyvä pohtia päivätasolla, mitä voin juuri tänään tehdä oman hyvinvointini eteen. Pienelläkin omaa hyvinvointia lisäävällä teolla on suuri merkitys jaksamisen kannalta. Myös oman energian ja ajattelun kohdistaminen niihin asioihin, joihin voi itse vaikuttaa, auttaa lisäämään muutostilanteessa tarvittavaa hallinnan tunnetta. Ei kannata käyttää aikaa ja energiaa asioihin, joista ei voi päättää ja joihin ei voi vaikuttaa.

Elina Palmroth-Leino, uravalmentaja, business coach ja asiakkuusjohtaja

Kaisa Uurtamo, uravalmentaja, business coach ja kasvualuejohtaja

Artikkeli on aiemmin julkaistu Leadership Finland -verkkolehdessä

Jaa sivu